Skip to main content

Culture and Creativity

Европейски платформи

Програмата „Творческа Европа“ предоставя подкрепа на платформи за оператори в областта на културата, които популяризират нови творци и стимулират истинско европейско програмиране на културната и художествената дейност.

Подкрепа за европейски платформи

Програмата предоставя финансова подкрепа на европейски платформи, които

  • насърчават мобилността и видимостта на творците и хората на изкуството, по-специално на тези, които нямат международна видимост
  • стимулират истинско общоевропейско програмиране на културните и артистичните дейности с цел улесняване на достъпа до европейски ненационални културни произведения чрез международни турнета, прояви, изложби, фестивали и т.н.;
  • допринасят за привличането на публика и осигуряват видимост за европейските ценности и различни култури

Научете повече за платформите, подпомагани по предходната програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.).

Допустимост за финансиране

Могат да кандидатстват организации, работещи в секторите на културата и творчеството. Физически лица не могат да кандидатстват.

Научете повече за процеса на кандидатстване.

Повече информация за европейските проекти за сътрудничество и други покани за представяне на предложения по направление „Култура“ на програма „Творческа Европа“.

По-подробна информация относно процеса на кандидатстване ще бъде на разположение своевременно на уебсайта на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, както и в раздела „Покани за представяне на предложения“ и чрез информационните бюра по програмата „Творческа Европа“.

 

Tagged in:  Творческа Европа