Skip to main content

Culture and Creativity

I-Portunus: мобилност за хора на изкуството и професионалисти

i-Portunus — схема за мобилност на творците

I-Portunus е схема, финансирана от Европейската комисия, която подкрепя мобилността на хората на изкуството, творците и специалистите в областта на културата.

Подкрепа на международното сътрудничество

Схемата за мобилност i-Portunus е програмата „Еразъм“ за сектора на културата. Тя свързва международни творци, творци и специалисти в областта на културата и подкрепя международното сътрудничество между всички държави, участващи в програмата „Творческа Европа“.

Схемата предоставя финансиране на физически лица за пътуване в чужбина за краткосрочни периоди (7—60 дни) с максимална сума от 3000 EUR чрез 2 вида кандидатури от:

  • Хора на изкуството или професионалисти в областта на културата
  • Домакини или приемащи организации

Допустимост за финансиране

Схемата е отворена за

  • хора на изкуството, творци и специалисти в областта на културата, работещи в който и да е сектор на културата, с изключение на аудио-визуалния сектор
  • приемащи организации, работещи в културни сектори, с изключение на аудио-визуалния сектор. В добре обосновани случаи утвърдени творци, виртуози или изявени културни личности, също могат да действат като домакини.

Научете повече за процеса на кандидатстване

Повече информация за процеса на кандидатстване можете да намерите на уебсайта i-Portunus. Прочетете за личния опит на творците във връзка с i-Portunus в раздела с истории: i-Portunus Stories 2019 – i-Portunus.

Tagged in:  Творческа Европа