Skip to main content

Culture and Creativity

Берлин: социален микс в района Blumengroßmarkt

Мост между културите: трансформация на творческия квартал на Берлин

Държави:
Type of project :
Size of city/region:
Berlin's creative quarter transformation around the Jewish Academy in the former Blumengroßmarkt (flower market) in the centre of Berlin.

Основни факти

Изпълнители: Студио bfstudio-architects с Бенита Браун-Фелдвег/Матиас Муферт; ARGE ifau, Heide & von Beckerath architects; Deadline architects, Griffin Jürgens GbR; проучване на градоустройството: bbzl böhm benfer zahiri landschaften städtebau 

Основен спонсор: Федерална провинция Берлин (отдел „Градоустройство, строителство и жилищно настаняване“ към парламента на федералната провинция) и германското национално правителство 

Година на приключване: 2018 г.

Обща площ: 13 000 m2  

Награди:  

 • Наградата за градоустройство в Германия за 2020 г.  
 • Наградата на Берлин за 2021 г. 
 • Metropolenhaus: Deutscher Bauherrenpreis за 2020 г. 
 • Наградата FIABCI Prix d’Excellence Германия за 2019 г. 
 • Наградата за дизайн в Германия за 2020 г. 
 • Наградата за жилищно строителство в Германия за 2020 г. 

Градски/регионален контекст

Един занемарен градски терен около Еврейската академия в някогашния цветен пазар (на немски Blumengroßmarkt) в центъра на Берлин има възможността да се превърне от квартал със социална стигма в един по-разнолик градски район. Преобразуването следва идеята за смесения град и прави възможно съвместното съществуване на различни участници и използва подход на съвместно творчество. 

Пред проекта има предизвикателства, свързани с характера на самото място, сред които е фактът, че теренът представлява периферна зона в центъра на града заради миналото, свързано с Берлинската стена. Освен това вписването в градския пейзаж се оказва сложно заради противопоставянето на градоустройствените разпоредби и принципа laissez-faire, характерен за архитектурата. 

И на трето място, в района градоустройствените решения не се намират лесно заради паралелното съществуване на две общности — от една страна, музеи, културни и образователни институции, а от друга — жители, сред които преобладава мигрантско население. 

На последно място, районът е социално несигурен с висок процент жители с мигрантски произход (около 70 %) в съчетание с ниски нива на образование и доходи. 

Решение

Местната общност и районното кметство заедно формулират през 2010 г. стратегическа градоустройствена концепция с името „Квартал на културата и творчеството“ (KuKQ). Целта е да се интегрира процъфтяващата нова творческа общност на Берлин в един квартал, където живее мигрантско население, без да се предизвикват социални конфликти и да се прибягва до насилствено разселване на населението, нито да се преобразява бедният квартал в богат. Градската управа разработва план за преобразяване на терена на бившия цветен пазар в удобна за живеене зона. Тя обявява конкурс за разработване на концепция, която да се фокусира върху споделени пространства за социално взаимодействие, смесени употреби и нови строителни типологии. 

Победители в конкурса са три съвместно инвестиращи групи с кооперативни, социални и културни мисии. Те заедно създават проектната група PxB, която да разработи обекта, като работи в тясно сътрудничество с районното кметство и с правителството на федерална провинция Берлин. 

Днес халето на цветния пазар е обрамчено с привлекателни архитектурни решения със смесени програми и с приветливи обществено достъпни места. В три нови сгради са разположени апартаменти, ателиета, търговски обекти, споделени места за работа, офиси, работилници,семинарни зали, места за настаняване на гости, лятна кухня, място за провеждане на събития, галерия, кафене, магазини и ресторант. Някои от местата се използват от социални организации, в качеството им на собственици или наематели при намален наем или безплатно. 

Критерии за високо качество (контекст, вписване в околната среда, разнообразие, красота)

 • Проектът е пример за интелигентно сътрудничество между заинтересованите страни от Общината, частните инвеститори, подбрани по критерии за обществен интерес, и местните граждани. Заедно те осъществяват един съвместен творчески и приобщаващ процес на планиране и осъществяване. 
 • Групата PxB, правителството на федерална провинция Берлин и районното кметство създават инструменти за сътрудничество: договор за разработване на обекта, с който групата PxB се задължава да финансира междинни проекти, овластяване на младите хора, гражданска ангажираност и различни събития; процес на обучение и квалификация с четири работилници за градоустройствено планиране, архитектура на търговските обекти/откритите пространства и интеграция в квартала; консултативен съвет по въпросите на градоустройството и архитектурата. 
 • Като предлага пространство за приобщаващо жилищно настаняване, временни проекти, културни и образователни дейности, проектът Blumengroßmarkt е насочен към младежите, хората с мигрантски произход, възрастните хора и безработните. 
 • Културната платформа Feldfünf стопанисва общностните пространства на приземния етаж в сградата Metropolenhaus, където местната общност поддържа диалога между изкуството, дизайна и ежедневния живот. 

Управление и ръководство

По един човек от всяка организация: район Friedrichshain-Kreuzberg, дружеството Berliner Großmarkt GmbH, Фондация „Еврейски музей“ в Берлин, отдел „Градоустройство, строителство и жилищно настаняване“ към парламента на федерална провинция Берлин. 

Около 8 души са необходими за управлението на културната платформа  (приблизително 1,5 пълни щата плюс доброволчески труд).  

Бюджет и финансиране

 • 75 милиона евро от частни фондове за построяването на 3 сгради. Това е най-големият съвместен градоустройствен проект в Германия до настоящия момент във финансово отношение. 
 • 4 240 000 евро за препроектиране и преобразуване на откритите пространства, улиците, на парка Bessel и на Enckestreet, осигурени от съвместни програми с финансиране от национално, провинциално и общинско равнище в направленията „Защита на градското културно наследство“, „Оживени центрове и квартали“ и „Бъдеще за градската зеленина“. 
 • 90 000 евро от групата PxB за гражданска ангажираност, активизиране и събития. 
 • 60 000 годишно от дружеството на приземния етаж в сградата Metropolenhaus за културния управленски екип на Feldfünf.  

Преносими идеи

Проектът подчертава няколко основни урока:  

 • принудителното разселване на населението, както и „облагородяването“, могат да се избегнат, ако се приложи подход, подчинен на ясна концепция, с участието на всички заинтересовани страни, дори и с частно финансиране; 
 • финансовите модели, ориентирани към общото благо и съфинансирането могат да поддържат градски нетърговски пространства за социални и културни цели;  
 • ефективното, основано на сътрудничество, градоустройствено планиране разчита на съвместни действия и споделена визия, които интегрират процеси от горе надолу и от долу нагоре.

Три препоръки от градската управа: 

 • когато се обявява за продажба публичен недвижим имот, да се намери основание за контрол върху избора на инвеститор, като се изхожда от съответната степен на общия интерес; 
 • да се подготви стратегическа рамка, която насърчава социално и функционално смесената употреба на публичните и частни пространства; победителите в конкурси да се определят на основата на най-добрата концепция за градоустройство, а не на най-ниската цена;  
 • да се работи с хората, институциите и асоциациите, които вече са на място. Те познават мястото, хората и предизвикателствата. 

Информация за връзка

Може да се свържете с отдел „Градоустройство, строителство и жилищно настаняване“ към парламента на федерална провинция Берлин по електронна поща.