Skip to main content

Culture and Creativity

Оулу: AaltoSiilo

От бетонна катедрала до шкаф на чудесата за всички сетива

Държави:
Type of project :
Size of city/region:
View of AaltoSiilo in Oulu, Finland.

Основни факти

Архитекти: Студио Skene Catling de la Peña и фондация Factum

Главен спонсор: фондация Factum

Очаквана година на финализиране: 2026 г. (проектът продължава да се изпълнява)

Материали: повторно използвани дървени конструкции, хемпкрит (бетон от коноп) местно производство, санирани външни бетонни повърхности

Обща площ: 525 m2

Градски/регионален контекст

Силозът Toppila е една от неразрушените сгради на фабриката за целулоза Toppila, проектирана от Alvar и Aino Aalto през 1931 г. в Оулу.

Архитектурната стойност на тази сграда, известна като AaltoSiilo, е оценена веднага: нейната конструкция от излят бетон с дебелина само от 10 cm е оценена като революционна и като отличен пример за съчетаване на инженерна и архитектурна мисъл, на форма и функция.

Силозът остава празен и изоставен след затварянето на фабриката през 80-те години на XX век. В началото на 90-те години на XX век, когато променят предназначението на парцела, силозът е обявен за защитена сграда с национално значение.

И въпреки че предназначението на повечето оцелели сгради на фабриката се променя, зданието AaltoSiilo остава недокоснато: хармонично, но в уязвимо състояние, в район, който все повече се превръща в жилищен квартал.

Смяната на предназначението му се вписва в Програмата за културна стратегия в архитектура на Оулу, която има за цел да подобри архитектурната среда, както в градоустройствен план, така и по отношение на най-фините детайли на отделните сгради.

Град Оулу ще бъде „Европейска столица на културата“ през 2026 г. Проектът AaltoSiilo е водещ проект на годината и наследство за идните поколения.

Решение

През август 2020 г. архитектурното студио Skene Catling de la Peña и фондацията за цифрови технологии в опазването на културното наследство Factum купуват сградата от Градския съвет в Оулу.

Те заедно възстановяват силоза и го превръщат в пример за опазване и на други бетонни промишлени сгради, свързани с културно-историческото наследство. Така те създават едно оживено място за срещи за местната общност. Силозът ще бъде преустроен в многофункционално обществено достъпно място, което ще наподобява „шкаф на чудесата“. Една обществена сауна, кафене, бар на покрива и открит амфитеатър ще осигурят пространства за социално общуване. Освен това на терена ще бъде изградена нова изцяло екологична структура, която ще действа като изследователски център.

Един от най-сложните аспекти на проекта е добавянето на ново стълбище в съществуващата бетонна конструкция, което да отговаря на строгите изисквания на съвременните строителни правилници по отношение на достъпа на хора с увреждания и риска от пожар.

Резултатът е едно впечатляващо стълбище, което се извива около централен асансьор, водещо посетителите към различните нива на сградата, като следва нейната форма.

Градската управа в Оулу продължава да работи с фондация Factum за опазване на обекта, по-конкретно, като подкрепя търсенето на финансиране на национално и международно равнище.

Критерии за високо качество (контекст, вписване в околната среда, разнообразие, красота)

 • Чрез модернизация и преустройство на сградата на стария силоз с проекта се запазва една културна забележителност в пейзажа. Новите активности в обекта ще създадат нова социална и икономическа динамика. Съществуващите дървени конструкции са повторно използвани на място или рециклирани за строеж на други сгради, а конопеният бетон местно производство е използван за изграждане на изследователския център.
 • Преустройството на сградата AaltoSiilo запазва историческата ѝ идентичност, като съхранява архитектурното ѝ значение. Зданието е не само архитектурна забележителност, но и въплъщение на индустриалното и историческо минало на областта и на начина, по който то е въздействало на общността и на околната природа.
 • Сградата, изложбите и събитията, организирани в нея, ще бъдат извор на гордост, идентичност и заетост. В по-широк мащаб проектът предлага методология за деконструкция и строителен протокол за повторно използване на бетонни блокове и по-дребни архитектурни елементи на място.
 • Красотата и първоначалният характер на работата на архитектите Aalto са запазени. Към сградата е добавено скулптурно стълбище, което следва формата на сградата. Резултатът е стимулиращо пътешествие, което довежда посетителя съвсем близо до корпуса на сградата докато маневрира между една особено драматична конструкция и поредица от събития по пътя.

Планиране и управление

Всички партньорски организации и субекти, които пряко си сътрудничат по осъществяването на проекта AaltoSiilo се срещат веднъж на всеки три месеца:

 • отделът по градоустройство и службата за култура на градската управа на Оулу,
 • Фондацията за култура в Оулу — „Оулу — Европейска столица на културата през 2026 г“,
 • фондация Alvar Aalto,
 • фондация Factum,
 • архитектурно студио Skene Catling de la Peña,
 • инженеринговите дружества HRW Structural Design и Max Fordham Engineers.
 • В дискусиите участват университети, архитектурни школи, организатори на фестивала за филми на архитектурна тема и местни организации с нестопанска цел.

Бюджет и финансиране

Прогнозният бюджет за проекта възлиза на 5 милиона евро: 2 милиона евро за възстановяване и преустройство на сградата AaltoSiilo; 3 милиона евро за изграждане на новия изследователски център в съседство с парцела на силоза и за обществени удобства.

Половината от средствата са осигурени от местни и международни фондации; 10—20 % от градската управа на Оулу, 10—20 % от Министерството на образованието и културата на Финландия и 5—10 % от ЕС.

Преносими идеи

Отделете достатъчно време за планиране: дайте възможност на всички участници подробно да анализират и обмислят критичните аспекти на проекта преди започване на строителните работи.

Работете с мотивирани партньори, които са готови да отделят необходимите средства (бюджет и персонал) и да се включат в диалог с архитекта и екипа на проекта, и които са отдадени на каузата на проекта.

Създайте впечатляващ архитектурен проект, който засилва общото въздействие и повишава стойността на обекта за хората и за градския пейзаж.

Информация за връзка