Skip to main content

Culture and Creativity

Виена: градоустройство за и с жените

Цялостно благоустройство на кварталите в Езерен град Асперн.

Държави:
Type of project :
Size of city/region:
View of Aspern Lake City in Vienna, Austria

Основни факти

Архитекти:

Главен спонсор: дружество Wien 3420 Aspern Development AG (създадено от градската управа на Виена, Федералната агенция за недвижими имоти и банка Erste)

Година на завършване: 2003 г. — до момента

Обща площ: 240 хектара

Градски/регионален контекст

Виена се смята за пионер в съобразеното с пола планиране поради повече от 25-годишния си опит в тази област. Службата за жените започва с инициативи в планирането през 1991 г., които довеждат до създаване на специален координационен комитет през 1998 г. Интегрирането на принципа на равенство между половете става стратегия, прилагана в целия град, през 2000 г., която се разширява и обхваща и териториалното устройство. От 2005 г. до 2010 г. във Виена се реализират около 60 пилотни проекта на различни равнища на планиране. Този подход, ръководен от експерт в областта на съобразеното с пола планиране, включва интердисциплинарно сътрудничество между различни административни равнища.

Проектът „Езерен град Асперн“ е свързан с преустройство на терен на бивше летище с цел да се осигурят около 10 500 апартамента, в които могат да се настанят повече от 20 000 души, както и да се създадат 20 000 работни места. Със своето централно разположено изкуствено езеро с площ от 240 хектара теренът е сред най-обширните зони за благоустройство в Европа.

Предизвикателството е в това да се създаде устойчив и справедливо споделен нов квартал в града за дълъг период от време.

Решение

Езерен град Асперн е пример за приобщаващо, съобразeно с пола градско развитие в периферна зона на града.

Обектите в Езерен град Асперн са съобразени с аспекти, свързани с пола и с потребностите на жените — например, отчитат се по-високата чувствителност по отношение на сигурността на обществено достъпните места и по-големият дял на жените в полагането на грижи, като в същото време се запазва насочен към потребителя подход и силен акцент върху изграждане на общности.

Изискванията на жените са отчетени в проектирането на квартала и на отделните сгради. Това обхваща оформянето на парковете, ширината и достъпността на тротоарите, наличността на места за сядане на обществено достъпните места, добре осветени улици и полицентрична концепция за градоустройство с жилищни сгради, магазини и офиси, между които придвижването отнема 15 минути пеша.

В центъра със смесено предназначение се интегрират жилищна (със социални, частни и съвместни кооперативни проекти), работна, културна и социална инфраструктури.

Повечето дейности по интегриращо планиране в Асперн са добре съобразени с пола, например първата организирана търговска улица в Австрия, която улеснява дейностите по полагане на грижи.

Като се гледа на достъпните жилища през призмата на пола, в проекта се създава безопасна и достъпна градска среда, в която жените могат свободно да се придвижват по всяко време на денонощието. Пространствата, които причиняват безпокойство, като подземните паркинги, са внимателно проектирани, за да се засили чувството за сигурност.

Критерии за високо качество (контекст, вписване в околната среда, разнообразие, красота)

  • През 2003 г. градската управа създава проектен екип, който включва собственици на земя и живеещи наоколо хора. Те имат възможност да изкажат своите нужди и идеи и да излъчат представител в журито на конкурса с европейско участие за формулиране на принципите на проектиране на обществено достъпните места в Езерен град Асперн.
  • Ударението се поставя върху оформянето на обществено достъпните места — с различни видове паркове, площади и наполовина открити пространства в различни части на района.
  • С проекта се цели да се утвърдят модели на устойчива градска мобилност и да се намали зависимостта от автомобилите. В района има гъста мрежа от пешеходни и велосипедни алеи, а спирките на обществения транспорт (автобуси и метро) са разположени в близост една до друга.
  • Улиците и обществено достъпните места носят изключително имена на жени — например площад „Симон дьо Бовоар“ и променада „Джанис Джоплин“, като изтънчен отклик на разпространената през годините практика за наричането им на представители на мъжкия пол.
  • Жителите изразяват силно идентифициране с общността. Много от тях споделят, че се чувстват като пионери на развитието на градовете и казват, че в квартала се чувстват като на почивка, особено през лятото, когато ходят от апартаментите си до езерото по бански костюми.

Планиране и управление

Строителното дружество (Wien 3420 Aspern Development AG) отговаря за общото разработване на проекта. Разработването и планирането се осъществяват в тясно сътрудничество с градската управа, тъй като обществено достъпните места, изградени от строителното дружество, след това се предават на Общината за стопанисване. Специален отдел за териториално благоустройство в Изпълнителната служба за строителство и технологии координира работата на различните отдели на Общината, които участват в проекта.

В дружеството Wien 3420 AG работят приблизително 20 служители. Екипът за управление на квартала има 6-има членове на терен. Освен това много служители на общинската администрация сътрудничат в различни области (градоустройство, изграждане на улици и паркове, разрешения за строителство, построяване на училища и детски градини...).

Бюджет и финансиране

Общият бюджет на проекта е 5 милиарда евро, като се финансира основно от постъпления от застрояване на земята и се подпомага със средства от общински и национални фондове

Преносими идеи

Успехът на Виена се изразява в разпространяване на интегрирането на принципа на равенство между половете в различни мащаби на планирането и задачите. Този подход обединява различни критерии, свързани с пола, с особено въздействие върху градоустройството, жилищното настаняване, проектирането на паркове, транспорта и мобилността. Успешното им прилагане, което се вижда в обществените паркове, е пример за задоволяването на нуждите на различни ползватели, когато общественият сектор упражнява контрол като собственик на земята. Подобен модел важи и за проектирането на улиците и за обществено достъпните места, въпреки че въздействието се намалява при местните услуги поради динамиката на пазара.

Препоръки от градската управа

  • Намерете силни и надеждни партньори, които са готови да ви съпътстват по-дълго време.
  • Останете отворени за обмен с другите и бъдете внимателни какво приемате и какво отхвърляте, не преставайте да бъдете гъвкави и осъзнати, защото каквото и да сте постигнали, то може да не е правилното решение следващия път.
  • Сложете си очилата за „виждане на пола“, понеже, ако не го направите, ще виждате все едно гледате само с едно око.

Информация за връзка

Може да се свържете с отдел „Градоустройство и градоустройствено планиране“ на Община Виена по електронна поща.