Skip to main content

Culture and Creativity

Общата библиотека на Университета в Коимбра, Португалия

Общата библиотека на Университета в Коимбра е създадена преди 1513 г. и в нея се намира една от най-забележителните и иновативни библиотечни сгради в Европа от началото на XVIII век — библиотеката „Йоанина“.

Библиотеката се определя като „обществена библиотека“ в продължение на векове.

Това е една от първите библиотеки в Европа, която предоставя тематични каталози (1743 г.) и никога не допуска цензура в по-мрачните периоди от историята. Тук се съхраняват много документи от европейско значение.

Научете повече за избора на този обект от доклада на журито.