Skip to main content

Culture and Creativity

Здание на Голямата гилдия (Талин, Естония)

Зданието на Голямата гилдия е построено през 1410 г. То е поръчано от Голямата гилдия.

Това сдружение на германските ханзейски търговци е една е най-значимите организации в историята на северна Европа през Средновековието.

Зданието на Голямата гилдия е типичен пример за ханзейска архитектура и представлява обществена сграда, в която в миналото е кипял активен търговски и културен обмен.

Днес в сградата се помещава естонският исторически музей, в който естонската история е представена в своя европейски контекст.

Вижте подробности за избора на този обект в доклада на журито.