Skip to main content

Culture and Creativity

Историческата корабостроителница в Гданск, Полша

Историческата корабостроителница в Гданск е родното място на движението „Солидарност“. Началото на движението е положено с работническата стачка от 1970 г., потушена в кръв от социалистическите власти.

Десет години по-късно нова вълна от стачки кара правителството да отстъпи и да подпише през август 1980 г. историческите споразумения с Лех Валенса.

Споразуменията са подписани в помещенията на корабостроителницата и позволяват създаването на първия независим профсъюз в Източния блок — NSZZ „Solidarność“.

От този момент нататък „Солидарност“ продължава да отстоява демокрацията и гражданските свободи в Полша и е вдъхновение за появата на подобни социални движения във всички източноевропейски държави през 80-те години.

Вижте подробности за избора на този обект в доклада на журито.