Skip to main content

Culture and Creativity

Конституцията от 3 май 1791 г., Варшава, Полша

Конституцията от 3 май 1791 г. е приета от Полско-литовската държава, за да се гарантира повече свобода и политическо равенство на нейна територия и да се въведе конституционната монархична система.

Върху нея оказва влияние Просвещението, което дава предимство на разума, закона и свободата, както и на религиозната толерантност. Тя се счита за една от първите конституции от този вид в Европа.

Научете повече за избора на този обект от доклада на журито.