Skip to main content

Culture and Creativity

Люблинска уния, Полша

С Люблинската уния от 1569 г. Полското кралство и Великото литовско княжество се обединяват в т.нар. Държава на двата народа, която има един монарх, общ парламент и една парична единица.

Обектът се състои от три исторически паметника в Люблин, които свидетелстват за унията.

Люблинската уния е изключителен случай на демократично обединение на две държави, при което хора с различна етническа и религиозна принадлежност съжителстват по мирен и приобщаващ начин.

Вижте подробности за избора на този обект в доклада на журито.