Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Проект за солидарност е дейност за солидарност с нестопанска цел, инициирана, разработена и осъществявана от младежи за период от 2 до 12 месеца.

Даден проект включва група от най-малко петима млади хора, чиято цел е да се съсредоточат върху ясно определена тема и да я проучат посредством ежедневни дейности с участието на всички членове на групата.

Проектите за солидарност са насочени към справяне с ключови предизвикателства в общностите, а когато това е приложимо включително такива, които са идентифицирани съвместно в пограничните региони. Проектите също така следва да имат ясна европейска добавена стойност.

Total budget
1 млрд. евро
Dates
2021—2027 г.
Grant / loan size
Вижте поканата за представяне на предложения
Who can apply
Всяка публична или частна организация, която е законно установена в държава по програмата, от името на групата, която ще изпълнява проекта.
No. of partners needed
Най-малко 1
How to access
Покани за представяне на предложения
More info on the programme
Total initiative budget
Покана за представяне на предложения на Европейския корпус за солидарност за 2021 г., за справка: 138 млн. евро.
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
5
Need count
1