Skip to main content

Culture and Creativity

Složka Kultura programu Kreativní Evropa

Podpora a propagace evropského kulturního odvětví

Slide

Složka Kultura programu Kreativní Evropa podporuje širokou škálu kulturních a tvůrčích odvětví, mimo jiné:

  • architekturu
  • kulturní dědictví
  • design
  • literaturu a vydavatelství
  • hudbu
  • scénická umění

Složka Kultura podporuje spolupráci a výměny mezi kulturními organizacemi a umělci v Evropě i mimo ni. Cílem programu Kreativní Evropa je:

  • podporovat uměleckou tvorbu a inovace
  • podporovat tvorbu a distribuci evropského obsahu v Evropě i v ostatních částech světa
  • pomáhat umělcům vyhledat přeshraniční příležitosti k tvorbě a její prezentaci
  • stimulovat digitální a environmentální transformaci evropského kulturního a kreativního odvětví

Možnosti financování v rámci složky KULTURA

Tagged in:  Kreativní Evropa