Skip to main content

Culture and Creativity

Klastr publika

Klastr publika propojuje evropská audiovizuální díla s jejich publikem a má za cíl získat další okruhy diváků v celé Evropě i mimo ni. Program MEDIA každoročně podporuje více než 1 100 kin ve 34 zemích a oslovuje 65 milionů lidí v různých zemích.  

Podpora získání širšího okruhu publika na více platformách

Odvětví v posledních letech zaznamenalo postupný odklon od kin k jiným platformám, který ještě urychlila covidová krize. Tento klastr podpoří audiovizuální odvětví, aby využilo příležitostí, které nabízí digitální transformace, a maximalizovalo je tak, aby odpovídalo sledovacím návykům evropských diváků a posluchačů. Akce klastru publika budou podporovat inovativní způsoby zapojení publika, tak aby se podařilo:

  • získat širší okruh publika na více platformách
  • oslovit mladší publikum prostřednictvím různých vzdělávacích a propagačních nástrojů
  • zajistit přístup k obsahu prostřednictvím podpory titulkování

Konkrétní podpůrná opatření a jejich cíle

Síť evropských kin

Tato akce podporuje inovativní zpřístupnění zážitku ze sledování filmů v kině a zároveň podporuje viditelnost evropských děl a maximální rozsah publika, které osloví.

Evropské festivaly

Tato akce podporuje šíření a viditelnost evropských audiovizuálních děl mimo jejich území a zvětšuje rozsah publika, které oslovují.

Filmy v pohybu

Tato akce podporuje kinosálovou a online distribuci evropských filmů mimo jejich území

Titulkování kulturního obsahu

Cílem této akce je zajistit všem občanům EU přístup k audiovizuálnímu obsahu a zvýšit tak šíření evropských kulturních programů v celé Evropě

Výchova publika a filmové vzdělávání

Cílem je podnítit zájem publika, zejména mladých diváků, prostřednictvím akcí, které jsou na publikum přímo zaměřeny, a inovativních nebo přeshraničních iniciativ v oblasti filmového vzdělávání

Síť evropských festivalů

Tato akce podporuje spolupráci mezi festivaly sdílením zdrojů a odborných znalostí za účelem dosažení společných cílů

Granty dílčího programu MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa jsou udělovány na základě soutěžních výzev k předkládání návrhů zveřejněných na portálu Evropské komise pro nabídková řízení. Upozorňujeme, že reagovat na výzvy k předkládání návrhů lze pouze v rámci určeného časového období, nelze se tedy hlásit kdykoliv. Výše uvedené granty se udělují jednou nebo dvakrát za rok, přičemž zájemci by se při plánování měli v otázce dostupnosti grantů orientovat podle platného pracovního programu.

Kdo může dostat finanční prostředky

O možnosti financování v rámci tohoto klastru se mohou ucházet tyto skupiny: provozovatelé kin, organizátoři festivalů, sítě a provozovatelé videa na požádání a filmoví distributoři (distribuce v kinosálech), obchodní zástupci, institucí kulturního dědictví atd. Další informace jsou uvedeny v příslušné výzvě k předkládání návrhů.

Tagged in:  Kreativní Evropa