Skip to main content

Culture and Creativity

Klastr publika

Covidová krize výrazně změnila návyky evropských diváků a posluchačů. Postupný přechod od návštěvy kin k používání vysílacích platforem, který odvětví zaznamenalo v minulém roce, se v důsledku uzavření kin neuvěřitelně zrychlil.

Podpora získání širšího okruhu publika na více platformách

Cílem tohoto klastru složky MEDIA je propojit evropská audiovizuální díla s jejich publikem a získat další okruky diváků v celé Evropě i mimo ni. Toho chce program dosáhnout:

  • stimulací vyšší sledovanosti a návratu publika zvyšováním počtu diváků na všech platformách
  • oslovováním mladšího publika prostřednictvím různých vzdělávacích a propagačních nástrojů
  • zajištěním přístupu k obsahu prostřednictvím podpory titulkování

Složka MEDIA podpoří odvětví v tom, aby využilo a maximalizovalo příležitosti, které nabízí digitální transformace. Budou podporovány inovativní způsoby oslovení publika, aby evropská audiovizuální díla našla co nejširší okruh diváků.

Kdo může dostat finanční prostředky

O finanční prostředky v rámci tohoto klastru mohou požádat provozovatelé kin, festivaly, sítě a provozovatelé služeb videa na vyžádání, divadelní distributoři, obchodní zástupci, instituce kulturního dědictví apod.

Další informace o procesu podávání žádosti

Creative Europe MEDIA grants are awarded following competitive calls for proposals, published in the Funding & Tender opportunities portal of the European Commission. Please note that calls for proposals have submission windows and are not continuously open. The above-mentioned grants may have an annual or bi-annual frequency, interested beneficiaries should refer to the Work Programme in force to anticipate available grants.

Eligibility for funding

The following groups are eligible to apply for funding opportunities under this cluster: cinema operators, festival organisers, video on demand networks and operators theatrical distributors, sales agents, heritage institutions, etc. For further information, please consult the call for proposals.

Tagged in:  Kreativní Evropa