Skip to main content

Culture and Creativity

Klastr na podporu politiky

Špendlíky ve tvaru vlajky EU na globusu

Jednotný evropský audiovizuální trh je potřeba upevnit. K hlavním otázkám audiovizuální politiky je proto nutné zaujmout společný evropský přístup.  

Podpora audiovizuálního odvětví

Cílem tohoto klastru na podporu politiky je prosazovat ucelenou evropskou audiovizuální politiku prostřednictvím

  • dialogu o regulaci
  • sdílení analýz a dat
  • informací o trendech do budoucna
  • konzultací se zúčastněnými stranami
  • propagační a informační činnosti

Konkrétní podpůrná opatření a jejich cíle

Výměna informací

Prostřednictvím tohoto klastru se z programu Kreativní Evropa financují studie budoucích trendů audiovizuálního ekosystému v úzké spolupráci s Evropskou audiovizuální observatoří a skupinou evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby.

Výměny politik a spolupráce s členskými státy

Program Kreativní Evropa usnadňuje výměnu informací týkajících se přístupu k financování, digitální a ekologické transformace, rozmanitosti a uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách.

Granty dílčího programu MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa jsou udělovány na základě soutěžních výzev k předkládání návrhů zveřejněných na portálu Evropské komise pro nabídková řízení. Upozorňujeme, že reagovat na výzvy k předkládání návrhů lze pouze v rámci určeného časového období, nelze se tedy hlásit kdykoliv. Výše uvedené granty se udělují jednou nebo dvakrát za rok, přičemž zájemci by se při plánování měli v otázce dostupnosti grantů orientovat podle platného pracovního programu.

Tagged in:  Kreativní Evropa