Skip to main content

Culture and Creativity

Klastr na podporu politiky

Jednotný evropský audiovizuální trh je potřeba upevnit. K hlavním otázkám audiovizuální politiky je proto nutné zaujmout společný evropský přístup.

Podpora audiovizuálního odvětví

Cílem klastru na podporu politiky v rámci složky MEDIA je prosazovat ucelenou evropskou audiovizuální politiku prostřednictvím

  • dialogu o regulaci
  • sdílení analýz a dat
  • informací o trendech do budoucna
  • konzultací se zúčastněnými stranami
  • propagační a informační činnosti

Prosazování hlavních politik EU prostřednictvím klastru na podporu politiky

V rámci tohoto klastru je kladen obzvláštní důraz na:

  • plné využití možností digitální transformace během provádění projektů
  • podporu ekologizace daného odvětví a podporu začleňování, rovnosti, rozmanitosti a účasti

Další informace o procesu podávání žádosti

Creative Europe MEDIA grants are awarded following competitive calls for proposals, published in the Funding & Tender opportunities portal of the European Commission. Please note that calls for proposals have submission windows and are not continuously open. The above-mentioned grants may have an annual or bi-annual frequency, interested beneficiaries should refer to the Work Programme in force to anticipate available grants.

Tagged in:  Kreativní Evropa