Skip to main content

Culture and Creativity

I-Portunus: Mobilita umělců a pracovníků v kulturním odvětví

Program mobility i-Portunus pro umělce

I-Portunus je program financovaný Evropskou komisí, který podporuje mobilitu umělců, tvůrců a kulturních pracovníků.

Podpora mezinárodní spolupráce

Program mobility i-Portunus je ekvivalentem programu Erasmus v kulturním odvětví. Spojuje mezinárodní umělce, tvůrce a kulturní pracovníky a podporuje mezinárodní spolupráci mezi všemi zeměmi, které se účastní programu Kreativní Evropa.

Program poskytuje jednotlivcům finanční prostředky na krátkodobé pobyty v zahraničí (7-60 dnů) v maximální výši 3 000 eur, a to prostřednictvím žádostí:

  • jednotlivých umělců nebo kulturních pracovníků
  • hostitelů nebo přijímajících organizací

Kdo může dostat finanční prostředky

Programu se mohou účastnit

  • umělci, tvůrci a kulturní pracovníci ze všech kulturních odvětví kromě audiovizuálního
  • přijímající organizace působící v jakémkoli kulturním odvětví kromě audiovizuálního (v řádně odůvodněných případech mohou jako hostitelé působit i etablovaní umělci či renomovaní mistři nebo kulturní pracovníci)

Další informace o procesu podávání žádosti

Více informací o postupu podávání žádostí najdete na internetových stránkách i-Portunus. O svých zkušenostech s programem i-Portunus hovoří umělci v části Příběhy (i-Portunus Stories 2019 – i-Portunus).

Tagged in:  Kreativní Evropa