Skip to main content

Culture and Creativity

Památky lipského hudebního dědictví (Německo)

Památky lipského hudebního dědictví jsou tvořeny souborem devíti míst v Lipsku, která reprezentují různé části jeho hudebního odkazu, např. kostely, vzdělávací instituce, hudební soubory a jednotlivé skladatele. Jsou přehlídkou širokého spektra různých typů hudebních aktivit, které se v Lipsku odehrávají již od třináctého století. 

Tyto památky ztělesňují dynamickou kontinuitu jedinečné evropské tradice na poli hudby a občanské angažovanosti.

Více informací o výběru památky najdete ve zprávě panelu.