Skip to main content

Culture and Creativity

Živé dědictví Szentendre (Maďarsko)

Historie města Szentendre sahá až do doby Římské říše, jeho dnešní tvář však od konce 17. století ovlivnili především srbští uprchlíci. Charakter města byl utvářen vlivem přeshraničních politických a kulturních vazeb. Rozvoj města byl založen na kultuře a zásadní roli v něm hrálo kulturní dědictví, které mu umožnilo fungovat jako most mezi různými evropskými kulturními oblastmi od Východu na Západ, mezi Balkánem a Panonskou pánví a katolickým a pravoslavným křesťanstvím. Neustálou výzvu pro město pak představovala blízkost Budapešti.

Pro Szentendre je typický duch multietnické a náboženské tolerance, je to město charakteristické svým duchem houževnatosti a tvořivosti, který se zde utváří již od konce 17. století a vyplývá z příhraniční polohy města. Spojení podél Dunaje a plodné soužití maďarského a srbského obyvatelstva a dalších kultur daly vzniknout místu pokojné koexistence, integrace a produktivní výměny podnětů, utvářejících jedinečnou architekturu. Mísení východních a západních kultur v lokalitě, která se stala symbolem umělecké svobody během totalitních režimů, určuje ducha města, kde je dodnes cítit živé kulturní dědictví.