Skip to main content

Culture and Creativity

Vzpomínkové místo v Łambinowicích (Polsko)

Vzpomínkové místo v Łambinowicích tvoří několik zastavení na tzv. Vzpomínkové cestě: Starý hřbitov válečných zajatců, areály bývalých zajateckých táborů Stalag VIII B (344) a 318/VIII F (344) Lamsdorf, hřbitov sovětských válečných zajatců, areál bývalého pracovního tábora a jeho hřbitova a Centrální muzeum válečných zajatců.

V roce 1964 bylo založeno muzeum, aby připomínalo a mohlo zkoumat problematiku válečných zajatců a rovněž tábory, zřízené během prusko-francouzské války v letech 1870–1871 a užívané během obou světových válek. Na Starém hřbitově je pohřbeno více než 7 000 válečných zajatců různých evropských národností. Během druhé světové války bylo v táborech vězněno mnoho bojovníků proti nacismu a bojovníků za svobodu. Po skončení válek byly tábory využívány pro migrující obyvatelstvo.

Vzpomínkové místo v Łambinowicích má nadnárodní rozměr, protože tábory byly využívány různými státy, a také vzhledem k původu samotných válečných zajatců. Místo vypovídá o pohledech tisíců Evropanů na důležité evropské historické události, počínaje prusko-francouzskou válkou a konče masovou migrací po druhé světové válce. Hraje důležitou roli z hlediska připomínání, studia (v rámci populárně-vědeckého a komparativního výzkumu) a výkladu těchto méně známých kapitol evropské historie. Přihláška zdůrazňuje nutnost zkoumat různá hlediska a vytvořit vazbu na současnost.