Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Roční pracovní program (2021) k provádění programu Kreativní Evropa

Tento pracovní program nastiňuje politický rámec, priority a opatření k provádění programu Kreativní Evropa v roce 2021.

Available languages (3)

Roční pracovní program (2021) k provádění programu Kreativní Evropa

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION relative à l’adoption du programme de travail pour la mise en oeuvre du programme «Europe créative» pour 2021

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Annahme des Jahresarbeitsprogramms 2021 für die Durchführung des Programms Kreatives Europa

Tagged in:  Kreativní Evropa
čeština