Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Solidárním projektem se rozumí nezisková solidární činnost vykonávaná po dobu dvou až dvanácti měsíců, kterou iniciují, připravují a realizují samotní mladí lidé. Do projektu se zapojuje skupina nejméně pěti mladých lidí, kteří se zaměří na jasně vymezené téma, které budou zkoumat prostřednictvím každodenních aktivit. Těchto aktivit se při tom účastní všichni členové skupiny. Solidární projekty řeší klíčové výzvy v rámci komunit, v případě potřeby i společně určené výzvy v příhraničních regionech, a zároveň by měly přinášet jasnou evropskou přidanou hodnotu.

Total budget
1 miliarda eur na program „Evropský sbor solidarity“
Dates
2021–2027
Grant / loan size
viz výzva k předkládání návrhů
Who can apply
Jednotlivci od 17 let, ale projekt nemůžete zahájit, dokud vám není 18 let. Horní hranicí je věk 30 let.
Požadavky:
• zúčastnit se můžete pouze jedné dlouhodobé dobrovolné činnosti (2–12 měsíců). Kromě toho ale můžete vykonávat dobrovolnickou činnost v týmu a podílet se na projektech solidarity, ucházet se o pracovní místa a stáže
• pokud se účastníte krátkodobé individuální dobrovolné činnosti (do 2 měsíců), můžete se kromě toho:
– účastnit 1 dlouhodobé činnosti
– vykonávat týmovou dobrovolnou činnost, účastnit se na solidárních projektech a ucházet se o pracovní místa a stáže.
Poté, co se zaregistrujete na portálu Evropského sboru solidarity, budete mít přístup k osobnímu účtu s personalizovaným přehledem, kde najdete oznámení o možnostech dobrovolné činnosti, práce, odborné přípravy atp. Pokud váš profil uvádí, že jste k dispozici, organizace budou vědět, že se na vás mohou obracet s nabídkami projektů.
No. of partners needed
alespoň 1
Organisation
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy k předkládání návrhů
More info on the programme
Total initiative budget
Výzva k předkládání návrhů v rámci Evropského sboru solidarity 2021: 138 milionů eur
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
1
Need count
1