Skip to main content

Culture and Creativity

Cílem je podpořit iniciativy podporující výchovu a aktivní účast publika, včetně činností v oblasti filmového vzdělávání, zaměřujících se zejména na mladé diváky.


Projekty zajišťující celoevropskou spolupráci a realizaci inovativních projektů, zejména s využitím nových digitálních nástrojů, jejichž cílem je:

  • zvyšování zájmu a znalostí publika o evropských filmech a audiovizuálních dílech, včetně speciálních programů věnovaných filmovému dědictví
  • zvýšení celoevropského dopadu a oslovení publika v celoevropském měřítku
  • podpora a zvýšení přínosu stávajících evropských filmů a audiovizuálních děl, včetně kurátorsky připravených katalogů filmů s cílem vychovat si publikum, věnovat se filmovému vzdělávání a zvýšit filmovou gramotnost


Žádosti by měly obsahovat odpovídající strategie v zájmu udržitelnosti daného odvětví, jeho šetrnosti vůči životnímu prostředí, vyváženého zastoupení žen a mužů, inkluzivnosti, rozmanitosti a reprezentativnosti.


Žádosti by měly obsahovat aktivity, které se budou provádět po dobu dvou let.

Total budget
2,44 miliardy eur
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Rozsah investic
Who can apply
Podmínkou způsobilosti žadatelů (příjemců a přidružených subjektů) je, že mají status právnické osoby (veřejné nebo soukromé subjekty) a že jsou usazeni v jedné ze způsobilých zemí, tj. v členských státech EU (viz podrobnosti k výzvě). Další subjekty se mohou účastnit v rámci jiných úloh v konsorciu, například jako přidružení partneři, subdodavatelé, třetí strany poskytující věcné plnění atd. (viz oddíl 13).
No. of partners needed
Žádosti jednotlivých žadatelů (jediných příjemců), jakož i návrhy předložené konsorciem nejméně dvou žadatelů.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy k předkládání návrhů
Total initiative budget
6,5 milionu eur
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1