Skip to main content

Culture and Creativity

Podpora prodeje evropských filmů povzbuzuje a podporuje širší nadnárodní distribuci evropských filmů z nedávné doby poskytováním finančních prostředků jejich evropským obchodním zástupcům na základě jejich výsledků na trhu na další opětovné investice do pořizování, propagace a distribuce (včetně online) zahraničních evropských filmů.

Financované činnosti se provádějí ve dvou fázích:

  1.  vytvoření potenciálního fondu, který se bude přidělovat podle výkonnosti společnosti na evropském trhu
  2. provádění akce – potenciální fond vytvořený každou společností musí být znovu investován do:
  • minimálních záruk nebo záloh vyplacených za mezinárodní prodejní práva na způsobilé zahraniční evropské filmy
  • propagace, marketingu a reklamy na trhu způsobilých zahraničních evropských filmů
Total budget
2,44 miliardy eur
Dates
2021–2027
Grant / loan size
až 750 000 eur na projekt
Who can apply
Podmínkou způsobilosti žadatelů (příjemců a přidružených subjektů) je, že mají status právnické osoby (veřejné nebo soukromé subjekty) a že jsou usazeni v jedné ze způsobilých zemí (viz podrobnosti k výzvě) a v jedné ze zemí, které se plně účastní složky MEDIA programu Kreativní Evropa, a musí být přímo či nepřímo, zcela nebo většinově vlastněni státními příslušníky těchto zemí. Pokud se jedná o veřejně obchodovanou společnost, bude pro určení její státní příslušnosti v zásadě směrodatné umístění příslušné burzy cenných papírů. Žadatelem musí být evropský obchodní zástupce, tj. evropská společnost jednající jako zprostředkovatel producenta, která se specializuje na komerční využití filmu jeho uvedením na trh a udělováním licencí na něj distributorům nebo jiným kupujícím v zahraničí, a být producentem každého filmu deklarovaného nebo podporovaného na základě písemné smlouvy nebo dohody o prodeji filmu alespoň v 10 zemích účastnících se složky MEDIA jmenován jako obchodní zástupce.

Další subjekty se mohou účastnit v rámci jiných úloh v konsorciu, například jako přidružení partneři, subdodavatelé, třetí strany poskytující věcné plnění atd. (viz oddíl 13).
No. of partners needed
Povoleny jsou pouze žádosti jednotlivých žadatelů.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy k podávání návrhů
Total initiative budget
5,5 milionu eur
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
3