Skip to main content

Culture and Creativity

V rámci misí EU Komise koordinuje sdružování nezbytných zdrojů týkající se programů financování, politik a předpisů a dalších činností. Cílem těchto misí je také mobilizovat a stimulovat veřejné i soukromé subjekty, jako jsou členské státy EU, regionální a místní orgány, výzkumné ústavy, zemědělci a správci půdy, podnikatelé a investoři, aby se dosáhlo reálných a trvalých výsledků. Aby společnost snáze přijala nová řešení a přístupy, bude se v rámci misí navazovat přímý kontakt s občany.

Mise EU podpoří přeměnu Evropy na ekologičtější, zdravější, inkluzivnější a odolnější kontinent. Jejich cílem je přinést evropským občanům hmatatelné výhody a zapojit Evropany do jejich navrhování, realizace i monitorování.
Total budget
95,5 miliardy eur
Dates
2021–2027
Grant / loan size
viz výzvy k předkládání návrhů
Who can apply
Žadatelé musí mít sídlo:
• v členském státě Evropské unie, včetně nejvzdálenějších regionů
• v některé ze zámořských zemí a území (ZZÚ) členských států
• v některé ze zemí přidružených k programu Horizont Evropa (tzv. způsobilé země)
No. of partners needed
alespoň 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy k předkládání návrhů
Total initiative budget
nepoužije se
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
7
Need count
4