Skip to main content

Culture and Creativity

Podpora v oblasti sociálních investic a dovedností usnadňuje: rozvoj dovedností a klíčových kompetencí; sladění, zavádění a využití vyšší úrovně dovedností, a to prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy, včetně odborné přípravy na pracovišti a souvisejících činností. Podpora pro tuto oblast se týká také projektů zahrnujících sociální inovace, zdravotní služby, stárnutí a dlouhodobou péči, přístup k prevenci, možnosti inovativní léčby a elektronického zdravotnictví, začlenění a přístupnost a kulturní a kreativní činnosti se sociálním cílem.

Nástroj InvestEU pro malé a střední podniky usnadňuje přístup k financování a jeho dostupnost především pro malé a střední podniky a malé společnosti se střední tržní kapitalizací, včetně inovativních podniků a podniků působících v kulturním a kreativním odvětví, jakož i pro malé společnosti se střední tržní kapitalizací. Kromě toho nabízí možnost kapitálové podpory malým a středním podnikům, které nebyly na konci roku 2019 z hlediska státní podpory v obtížích, ale v důsledku krize způsobené pandemií covidu-19 čelí od té doby významným rizikům.

Investiční činnosti zahrnují výzkum, inovace, demonstrace a digitální činnosti, včetně investic souvisejících s uváděním nových produktů a technologií na trh. Zahrnují také organizační a procesní inovace, včetně nových a inovativních podnikatelských modelů. Mezi tyto oblasti mohou patřit mezi jinými energetika, energeticky náročná průmyslová odvětví, životní prostředí, modrá ekonomika, námořní záležitosti, doprava, zdravotnictví, vědy o živé přírodě, biotechnologie, zemědělsko-potravinářská oblast, obrana, vesmír a kulturní a kreativní odvětví.

Subscribe to Program InvestEU