Skip to main content

Culture and Creativity

Fond AMIF se konkrétně zaměřuje na opatření v oblasti včasné integrace s možností nadstandardní míry spolufinancování pro místní a regionální orgány a občanskou společnost. Nový program se zaměřuje především na rané fáze integrace a jeho celkovými cíli jsou:

Subscribe to Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci – GŘ HOME