Skip to main content

Culture and Creativity

Europæiske platforme

Programmet Et Kreativt Europa yder støtte til platforme for kulturelle aktører, som fremmer nye kunstnere og stimulerer en ægte europæisk programlægning af kulturelt og kunstnerisk arbejde.

Støtte til europæiske platforme

Programmet yder finansiel støtte til europæiske platforme, der

  • fremmer mobilitet og synlighed for skabere og kunstnere – navnlig dem, der ikke er eksponeret internationalt
  • stimulerer en reel programlægning på europæisk plan af kulturelle og kunstneriske aktiviteter for at lette adgangen til europæiske kulturelle værker uden for produktionslandet gennem internationale turnéer, arrangementer, udstillinger, festivaler osv.
  • bidrager til publikumsudvikling og synliggør Europas værdier og forskellige kulturer.

Læs mere om de platforme, der modtog støtte under den foregående programperiode for Et Kreativt Europa (2014-2020).

Støtteberettigelse

Organisationer, der er aktive i de kulturelle og kreative sektorer, kan ansøge. Enkeltpersoner kan ikke ansøge.

Læs mere om ansøgningsprocessen

Læs mere om de europæiske samarbejdsprojekter og andre indkaldelser af forslag under kulturdelprogrammet under Et Kreativt Europa.

Du vil inden længe kunne finde flere detaljer om ansøgningsprocessen på webstedet for Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur samt i afsnittet om indkaldelser af forslag og gennem kontorerne for Et Kreativt Europa.

 

Tagged in:  Et Kreativt Europa