Skip to main content

Culture and Creativity

EU's beføjelser på kulturarvsområdet

Den Europæiske Union skal bidrage til og supplere EU-landenes tiltag for at beskytte og udvikle Europas kulturarv. Europa-Kommissionen har udarbejdet en række relevante politikker og programmer på området. Kommissionen støtter og fremmer desuden politisk samarbejde mellem medlemsstater og interessenter inden for kulturarvsområdet.

EU's strategiske rammer for kulturarv omfatter følgende:

Få mere at vide om EU's rolle på området