Skip to main content

Culture and Creativity

Werkbund-boligkvarterer i Europa, Østrig, Tjekkiet, Tyskland og Polen

Werkbund-boligkvartererne i Europa 1927-1932 er en tværnational kulturarv, der omfatter fire lande (Tyskland, Polen, Tjekkiet og Østrig) og fem byer (Stuttgart, Wroclaw, Brno, Prag og Wien). Efter Første Verdenskrig var den udbredte mangel på egnede boliger et stort problem i hele Europa. Under mottoet "ny objektivitet"ønskede avantgardearkitekter fra forskellige dele af Europa at skabe økonomisk overkommelige boliger, der levede op til samfundets behov for bygninger af høj kvalitet og godt design.

Det første Werkbund-boligkvarter, Weissenhof, blev opført i Stuttgart i 1927 og inspirerede andre til at anvende modernistiske principper i forbindelse med lignende projekter. De øvrige boligkvarterer fulgte i perioden 1928 til 1932. Alle stødte de på vanskeligheder i forsøget på at formidle deres progressive idéer til en bredere offentlighed. Under naziregimet fik boligkvartererne en hård medfart i den offentlige debat på grund af den modernistiske stil, de var opført i. Efter Anden Verdenskrig, hvor nogle af Werkbund-boligkvartererne endte på den anden side af jerntæppet, fik kvartererne forskellige skæbner. I 2013 blev der oprettet et netværk for boligkvartererne til at fremme udveksling af god praksis og rådgivning om bevarelse. Werkbund-boligkvarteret i Zürich i Schweiz er en del af 2013-netværket.

Europas Werkbund-boligkvarterer 1927-1932 startede som et arkitektonisk eksperiment, men fik gennemgribende indflydelse på modernistisk arkitektur i det 20. århundrede ved at give arkitekter fra forskellige europæiske lande mulighed for at omsætte deres modernistiske teorier til praksis. Boligkvartererne er et markant udtryk for bevægelsens europæiske oprindelse og de forskellige måder, den udviklede sig på i de fire lande.

Werkbund-boligkvartererne indtager en vigtig plads i europæisk arkitekturhistorie, og derudover afspejler bebyggelsernes udvikling over tid de forskellige politiske og sociale forhold i øst og vest. De sociale, frigørende, æstetiske og tekniske bestræbelser og de erfaringer, der blev gjort, er stadig en kilde til inspiration den dag i dag, hvor flere europæiske lande også kæmper med at sørge for gode sociale boligbyggerier til deres befolkninger.