Skip to main content

Culture and Creativity

Kirkegård nr. 123 på østfronten fra Første Verdenskrig, Łużna – Pustki, Polen

Krigskirkegård nr. 123, der blev oprettet i 1918 på Pustkihøjen, lagde jord til et af de største slag i Første Verdenskrig på østfronten mellem de østrig-ungarske og tyske hære og den russiske hær: Gorliceslaget, også kaldet Verdun i Øst. Kirkegården er det endelige hvilested for soldater fra disse tre hære, der kom fra områder, som i dag er del af vore dages Østrig, Ungarn, Tyskland, Polen, Ukraine, Rusland og Slovenien, og de havde forskellige religiøse og sproglige baggrunde.

Kirkegård nr. 123 på østfronten fra Første Verdenskrig er et mindested, der legemliggør idéen om økumeni, idet de faldne er behandlet ens uanset deres militære, etniske eller religiøse tilhørsforhold.