Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) står for finansiering af EU's optræden udadtil og sikrer, at EU effektivt kan værne om og fremme sine værdier og interesser på verdensplan.

De geografiske programmer under NDICI skal fremme samarbejdet med partnerlande i følgende regioner:
• De europæiske nabolande (19,32 mia. euro)
• Afrika syd for Sahara (29,18 mia. euro)
• Asien og Stillehavet (8,48 mia. euro)
• Nord-, Syd- og Mellemamerika og Caribien (3,39 mia. euro).

Programmet støtter ligeledes læringsmobilitet til, fra eller mellem tredjelande under Erasmus+-programmet samt samarbejde og politisk dialog om uddannelse og kultur.

Total budget
79,5 mia. euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Tjekliste for forslagsindkaldelsen
Who can apply
Kriterierne for støtteberettigelse varierer for de specifikke programmer/foranstaltninger.
No. of partners needed
Se yderligere oplysninger i finansieringsvejledningen
Type of support
How to access
Afhænger af de specifikke programmer/foranstaltninger
Total initiative budget
60,38 mia. euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
4