Skip to main content

Culture and Creativity

Udvalgte temaer

Kulturen spiller en afgørende rolle for samfundene i Europa, for økonomierne og for EU’s relationer til internationale partnere (se Den Europæiske Unions strategiske ramme for kulturen).

Støtte til kulturarv

Vores kulturarv beriger tilværelsen for mange borgere og er afgørende for at skabe og bevare Europas sociale kapital. Den europæiske kulturarv støttes i EU's politik og via forskellige programmer og finansieringsmuligheder.

Kulturens samfundsøkonomiske værdi

Respekt for og støtte til mangfoldigheden i den europæiske kultur er et vigtigt område for EU, som det fremgår af traktaterne. Derfor anerkendes kulturen også i EU for sin brede samfundsøkonomiske værdi. Det er et område, der skal støttes, og som til gengæld bidrager til sammenhængskraft, inklusion og trivsel i landene og lokalsamfundene.

Støtte til ligestilling og mangfoldighed

Det fremgår af arbejdsplanen på kulturområdet 2019-2022, at ligestilling mellem kønnene er et af fundamenterne bag kulturel diversitet, og kulturen udfordrer i stort omfang vores stereotype opfattelser og skubber til samfundsudviklingen.

Kulturens positive effekt kan måles

Kulturen er vigtig for EU, og det er vigtigt for Europa, at vi råder over præcise data for kulturens bidrag til samfundsøkonomien og kulturens rolle, som vi kan træffe politiske beslutninger ud fra, og som kan fungere som grundlag for investeringer på kulturområdet.