Skip to main content

Culture and Creativity

Euroopa võrgustikud

Programmi „Loov Euroopa“ raames toetatakse Euroopa võrgustikke, et aidata kultuuri- ja loomesektoril paremini toime tulla

  • andekate inimeste toetamisega,
  • ühiste väljakutsete lahendamisega,
  • innovatsiooni rakendamisega,
  • edu saavutamisega ning
  • töökohtade loomise ja majanduskasvu edendamisega

Piiriüleste võrgustike toetamine

Programmi „Loov Euroopa“ raames rahastatavad võrgustikud on väärtuslikud järgmistel põhjustel

  • Nad aitavad luua sidemeid kutseorganisatsioonide vahel üle Euroopa ja kaugemal.
  • Võrgustiku kaudu kogutakse ja levitatakse teavet, häid tavasid, ideid ja lahendusi, mis aitavad sektoril uuendusi teha ja kasvada.
  • Võrgustikud koolitavad ja nõustavad professionaale ning
  • esindavad kultuuri- ja loomesektorit ning seisavad nende eest sektorile olulistes küsimustes

Lisateavet leiad inglise keelselt veebisaidilt, kus on esitatud võrgustikud, mida on toetatud programmi „Loov Euroopa“ (2014–2020) raames.

Toetuskõlblikkus

Toetust võivad taotleda kultuuri- ja loomesektoris tegutsevad organisatsioonid. Üksikisikuna toetust taotleda ei saa.

Lisateave taotlusprotsessi kohta

Lisateave programmi „Loov Euroopa“ kultuuri tegevussuuna Euroopa koostööprojektide ja muude konkursikutsete kohta.

Taotlusprotsessi käsitlev üksikasjalik teave tehakse õigeaegselt kättesaadavaks Euroopa hariduse ja kultuuri rakendusameti veebisaidil, samuti konkursikutsete rubriigis ja programmi „Loov Euroopa“ teabepunktide kaudu.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

Book and publishing

Cross-sectoral

Cultural heritage

Music

Performing arts

Disclaimer - third party logos

The European Commission does not own intellectual property rights on the third party logos used in this section. Logos are used with their owners' agreement and are not subject to our reuse policy.

Tagged in:  Programm „Loov Euroopa“