Skip to main content

Culture and Creativity

Poliitilise toe klaster

ELi lipu kujuliselt asetatud nööpnõelad gloobusel

Selleks et tugevdada Euroopa audiovisuaalvaldkonna ühtset turgu, on vaja Euroopa ühist lähenemisviisi peamistele audiovisuaalpoliitika küsimustele.  

Audiovisuaaltööstuse toetamine

Poliitilise toe klastri eesmärk on edendada terviklikku Euroopa audiovisuaalpoliitikat järgmiste tegevuste abil:

  • regulatiivne dialoog;
  • analüüsi ja andmete jagamine;
  • teave tulevikku suunatud suundumuste kohta;
  • sidusrühmadega konsulteerimine;
  • edendus- ja teavitustegevus.

Konkreetsed toetavad meetmed ja nende eesmärgid

Andmeluure

Selle klastri kaudu rahastatakse programmi „Loov Euroopa“ raames ning tihedas koostöös Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskuse ja audiovisuaalmeedia teenuste Euroopa regulaatorasutuste rühmaga audiovisuaalse ökosüsteemi tulevikusuundumusi käsitlevaid uuringuid.

Programmi „Loov Euroopa“ MEDIA toetusi antakse konkurentsipõhiste projektikonkursside alusel, mis avaldatakse Euroopa Komisjoni rahastus- ja hankeportaalis. Pange tähele, et konkursikutsete esitamiseks on kindlad ajavahemikud ja kutseid ei saa esitada kogu aeg. Eespool nimetatud toetusi võidakse anda kord aastas või iga kahe aasta tagant, toetusest huvitatud peaksid tutvuma kehtiva tööprogrammiga, et uurida, milliseid toetusi on võimalik saada.

Tagged in:  Programm „Loov Euroopa“