Skip to main content

Culture and Creativity

i-Portunus: kunstnike ja kultuuritöötajate liikuvus

Kunstnikele mõeldud liikuvuskava i-Portunus

i-Portunus on Euroopa Komisjoni rahastatav kava, millega toetatakse kunstnike, loovisikute ja kultuuritöötajate liikuvust.

Rahvusvahelise koostöö toetamine

Liikuvuskava i-Portunus on kultuurisektori Erasmus. See ühendab rahvusvahelisi kunstnikke, loovisikuid ja kultuuritöötajaid ning toetab rahvusvahelist koostööd kõigi programmis „Loov Euroopa“ osalevate riikide vahel.

Kava raames rahastatakse üksikisikute lühiajalist (7–60 päeva) viibimist välismaal kuni 3000 euro ulatuses kaht liiki taotluste kaudu, mille esitavad kas

  • kunstnikud või kultuuritöötajad üksikisikuna või
  • võõrustajad või võõrustavad organisatsioonid.

Kes saavad toetust taotleda?

Kava on mõeldud

  • kunstnikele, loovisikutele ja kultuuritöötajatele, kes töötavad mis tahes kultuurisektoris, v.a audiovisuaalsektor;
  • võõrustavatele organisatsioonidele, kes töötavad mis tahes kultuurisektoris, välja arvatud audiovisuaalsektor. Põhjendatud juhtudel võivad võõrustajaks olla ka tuntud kunstnikud, meistrid või tunnustatud kultuuritegelased.

Tutvuge lähemalt taotlusprotsessiga

Lisateavet taotlusprotsessi kohta leiate i-Portunuse veebisaidilt. Lugege teiste i-Portunuse kaudu toetust saanud kunstnike kogemustest veebisaidi rubriigis i-Portunus Stories 2019.

Tagged in:  Programm „Loov Euroopa“