Skip to main content

Culture and Creativity

Vilnius – linliku puitarhitektuuri muuseum

Traditsiooniliste meetodite taaselustamine keskkonnasõbraliku linna jaoks

Riik:
Type of project :
Size of city/region:
Museum of Urban Wooden Architecture in Vilnius, Lithuania

Põhifaktid

Arhitektuuribüroo: JSC Vilniaus Planas

Peamine rahastaja: Vilniuse linnavalitsus

Valmis: 2022

Materjalid: puit

Kogupind: 1281 m2

Kasulik pind: 242 m2

Auhinnad: Euroopa kultuuripärandi auhind 2022

Linna/piirkonna taust

Vilnius on sõnastanud Vilniuse kvaliteetarhitektuuri kümme põhimõtet, mis on olulised linna tulevase kuvandi ja elukvaliteedi kujundamiseks. Kaks neist põhimõtetest seavad eesmärgiks säilitada ja taaskasutada ajaloolisi hooneid ja pärandit ning kutsuvad üles arendama linna kestlikumal viisil.

Vilniuse vanim ajalooline eeslinn Užupis määrati Vilniuse linna üldplaneeringuga ja Vilniuse vanalinna majandamiskavaga prioriteetseks alaks. Užupises asub suurepärane näide puitarhitektuuri pärandist, maja nr 52 Polocko tänaval. See Vilniuse üheks kaunimaks ajalooliseks puithooneks peetud maja seisis aastakümneid tühjana ja oli seetõttu üsnagi halvas seisukorras.

2019. aastal otsustas Vilniuse linnavalitsus aga hoone taastada ja luua uue kultuuriasutuse – linliku puitarhitektuuri muuseumi (Museum of Urban Wooden Architecture, MUWA). See loodi tänapäeva ühiskonna vajadustele vastava kultuuritaristuna.

Lahendus

19. sajandil ehitatud maja on näide linlikust puitarhitektuurist, kus fassaadil on erakordsed omanäolised puitpitsid.

Restaureerimistööd tegi valdkondadevaheline meeskond, kuhu kuulusid puusepad, värvieksperdid ja restaureerijad, ning tööde eesmärgiks oli säilitada hoone autentsus. Säilitati 80% algsetest välimistest kaunistuselementidest ning 70% autentsetest seintest ja konstruktsioonidest. Mida alles jätta ei saanud, selle asendamiseks kasutas meeskond mujalt lammutatud puithoonetest saadud elemente, et vähendada uute materjalide kasutamist.

Siseseinte tapeedid ja värvid säilitati ja taastati osaliselt vastavalt värviuuringute tulemustele.

MUWA edendab puitarhitektuuri kui kestlikku keskkonnasõbralikku lahendust ja tänapäeva linna lahutamatut osa. Muuseum tutvustab näitust, mis seob kokku maailma linliku puitarhitektuuri mineviku, oleviku ja tuleviku, samuti esitletakse kohalike kunstnike ning Vilniuse kunstiakadeemia üliõpilaste ja lõpetanute töid.

Loodi ka konsultatsioonikeskus käsitööliste andmebaasiga, et aidata Vilniuse puithoonete omanikel ja elanikel õppida, kuidas hooldada ja säilitada oma kodu kestlikul ja ajalooliselt tähelepanelikul viisil.

Maja renoveerimine inspireeris sarnast projekti Šnipiškėsis, teises Vilniuse eeslinnas, kuhu on kavandatud ajaloolise ja kaasaegse puitarhitektuuri eksperimentaalne keskus.

Kvaliteedikriteeriumid (kontekst, kohatunnetus, mitmekesisus, ilu)

Koos linliku puitarhitektuuri muuseumiga on linn juhtinud ajaloolise puumaja kestlikku taastamist ja kuvandimuutust, olles sellega eeskujuks kogu riigis ja laiemas Balti regioonis.

Muuseumi tegevus aitab suurendada elanike ja külastajate teadlikkust puitarhitektuuri pärandi esteetikast ja kaasaegsest kasutamisest ning tuua ajaloolised palkhooned tagasi linnamaastikku.

Muuseum on avaldanud Vilniuse puitarhitektuuri originaalelementide kataloogi ja korraldanud kaks rahvusvahelist konverentsi: nüüdisaegne puitarhitektuur (2022) ja puitarhitektuuri pärand linnades (2023).

Avamisest alates on muuseumist saanud piirkonna elanike kohtumispaik. Konsultatsioonikeskus on juba aidanud ligikaudu 100 kodanikku puithoonete hooldamisel ja taastamisel.

Kunstilisest seisukohast on majal 19. sajandi lõpust pärit autentsed materjalid ja vormid. Unikaalsed kaunistused eristavad hoonet teistest tolleaegsetest puitelamutest ja annavad talle linnaäärse elamu karakteri.

Muuseum on kohapeal säilitatav näide puitarhitektuuri pärandist, mis tugevdab Užupise visuaalset identiteeti ning on Vilniuse elanike jaoks äratuntav ja armastatud koht.

Korraldus ja juhtimine 

Kuus Vilniuse linnavolikogu esindajat kultuuriosakonnast, kultuuripärandi säilitamise osakonnast, projektijuhtimise osakonnast.

Vilniuse memoriaalmuuseumide direktoraadi direktor

Kolm linliku puitarhitektuuri muuseumi töötajat.

Tehnilist järelevalvet teostas äriühing JSC Vilniaus vystymo kompanija.

Eelarve ja rahastamine 

Projekti koguväärtus on 1 183 597 eurot, millest 506 991,18 eurot rahastab Euroopa Liit (Euroopa Liidu fondide investeerimismeetmete programmi prioriteet 7 „Kvaliteetse tööhõive ja tööturul osalemise edendamine“) ning 676 606,63 eurot Vilniuse linnavalitsus.

Ülekantavad ideed

  1. Investeerida märkimisväärselt aega ja ressursse dokumentatsiooni ja uuringutesse, sealhulgas arhitektuurilisse hindamisse, arhiiviuuringutesse ja kohapealsetesse uuringutesse. See tagab projekti vastavuse hoone originaalprojektile ja kultuurilisele tähtsusele.
  2. Luua partnerlusi kvalifitseeritud käsitööliste ja pärandiekspertidega, kellel on kultuuripärandi säilitamise tunnistused ning teadmised traditsiooniliste ehitus- ja käsitöötehnoloogiate alal, et säilitada autentsus restaureerimise ajal.
  3. Pidada esmatähtsaks kestlikkust ja autentsust olemasolevate materjalide kasutamisel ja vähendada uute elementide kasutuselevõttu. Püüda leida tasakaal säilitamise ja tänapäevaste nõuete vahel, tagades hoone funktsionaalsuse, kuid jäädes samas truuks selle ajaloolistele ja kultuurilistele juurtele.

Kontakt

Linliku puitarhitektuuri muuseumiga saab ühendust võtta e-posti teel.