Skip to main content

Culture and Creativity

ELi pädevused kultuuripärandi valdkonnas

Euroopa Liidu ülesanne on toetada ja täiendada liikmesriikide meetmeid Euroopa kultuuripärandi säilitamisel ja tutvustamisel. Euroopa Komisjon on selleks välja töötanud mitu asjakohast poliitikameedet ja programmi. Samuti toetatakse ja edendatakse liikmesriikide ja sidusrühmade vahelist poliitilist koostööd kultuuripärandi valdkonnas.
ELi pädevused kultuuripärandi valdkonnas

ELi kultuuripärandi strateegiline raamistik koosneb järgmistest elementidest:

Lisateave ELi rolli kohta kõnealuses valdkonnas