Skip to main content

Culture and Creativity

Surmanuhtluse keelustamise harta (Lissabon, Portugal)

Surmanuhtluse keelustamise harta võeti vastu 1867. aastal ja seda säilitatakse Lissabonis Torre do Tombo riigiarhiivis.

See on üks esimesi dokumente surmanuhtluse lõpliku peatamise kohta, mis on sätestatud riigi õigussüsteemis.

Portugal oli selles valdkonnas teerajaja. Kõnealuses dokumendis sätestatud väärtused on osa ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartast.

Lisateavet valiku kohta leiab hindamiskomisjoni aruandest.