Skip to main content

Culture and Creativity

Digitaalse innovatsiooni keskused aitavad ettevõtetel digitaalseid võimalusi paremini ära kasutada, et konkurentsivõime suurendamiseks protsesse ja tooteid täiustada. ELi rahalised vahendid tehakse kättesaadavaks keskustele, mida juba toetavad (või hakkavad toetama) nende liikmesriigid (või piirkonnad), et suurendada avaliku sektori rahastamise mõju. Programm „Digitaalne Euroopa“ aitab suurendada programmis osalevate keskuste suutlikkust ning hõlmab tegevusi, millel on keskuste võrgustikutööl ja oskusteabe edasiandmisel põhinev selge Euroopa lisaväärtus.

Selliste haavatavate rühmade nagu rändajad ja pagulased esindatus ja nähtavus meedias on kogu Euroopa peavoolu sotsiaalmeedias endiselt väga väike, eriti kui mõelda olukorrale Ukrainas. Eesmärk on endiselt leida viise kaasava sotsiaalmeedia edendamiseks Euroopas ning aidata neil rühmadel luua oma lugusid pagulaste ja rändajate kohast ja rollist Euroopa ühiskondades ja kogukondades.

 

Programm „Digitaalne Euroopa“ on ELi uus rahastamisprogramm, mis keskendub digitehnoloogia kättesaadavaks tegemisele ettevõtete, kodanike ja avaliku halduse jaoks. See pakub strateegilist rahastamist, et reageerida paljudele probleemidele, millega me täna silmitsi seisame seoses digitehnoloogia ja -taristuga. Programmi eesmärk on kiirendada majanduse taastumist ja kujundada Euroopa ühiskonna ja majanduse digipööret, millest saavad kasu kõik, aga eriti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

Subscribe to „Digitaalne Euroopa“