Skip to main content

Culture and Creativity

Liiketoiminta

Luova Eurooppa -ohjelman Media-lohkoon kuuluvasta liiketoiminnan osa-alueesta tuetaan Euroopan audiovisuaalialalla toimivien yritysten innovointia, skaalautuvuutta ja osaajia.

Liiketoiminnan osa-alueesta tuetaan Euroopan audiovisuaalialalla toimivien yritysten innovointia, skaalautuvuutta ja osaajia. Kaikkea tätä tarvitaan, koska globaalien toimijoiden määrä on kasvanut ja digitalisaatio on muuttanut alaa. Media-lohkosta tuetaan vuosittain yli 2 400 ammattilaisen koulutusta ja edistetään yli 300 audiovisuaalisen teoksen myyntiä ja jakelua.  

Kilpailukyvyn, osaajien ja yhteistyön tukeminen

Tämän osa-alueen toimilla pyritään edistämään oppimista ja tiedon jakamista, jotta audiovisuaalialan toimijat laajentaisivat toimintaansa oman maansa ulkopuolelle. Toimien päätavoitteina on

  • tukea audiovisuaalialan osaajia toimissa, jotka painottuvat mentorointiin sekä digitaalisiin ja viherryttämiseen liittyviin taitoihin
  • kannustaa maailmanlaajuiseen yritysten väliseen vaihtoon koko arvoketjussa
  • lisätä sisällön jakelua yli rajojen ja kaikilla alustoilla.

Erityiset tukitoimet ja niiden tavoitteet

Euroopan media-alan osaajat ja osaaminen

Toimella vahvistetaan audiovisuaalialan ammattilaisten valmiuksia sopeutua uusiin luoviin prosesseihin ja liiketoimintamalleihin.

Markkinat ja verkostoituminen

Kannustetaan yrityksiä toimimaan yhdessä ja helpotetaan yhteistuotantoja sekä eurooppalaisten teosten levitystä kansainvälisillä markkinoilla.

Eurooppalaisten elokuvien myynti

Toimella edistetään audiovisuaalisen sisällön jakelijoiden valmiuksia sijoittaa eurooppalaisten teosten markkinointiin oman alueensa ulkopuolella.

Eurooppalaisten elokuvien levitys

Toimella edistetään audiovisuaalisen sisällön jakelijoiden valmiuksia sijoittaa eurooppalaisten teosten markkinointiin oman alueensa ulkopuolella.

Innovatiiviset välineet ja liiketoimintamallit

Toimella parannetaan eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten näkyvyyttä ja saatavuutta sekä kasvatetaan niiden yleisöä digitaalisessa ympäristössä mm. tukemalla löydettävyyttä, järjestelemällä julkaisuajankohtia, sekä tukemalla rahoitusta, alueellisuutta ja viherryttämistä.

Media 360

Toimella tuetaan aloitteita, joilla mm. kehitetään osaamista, helpotetaan markkinoille pääsyä, levitetään audiovisuaalisia teoksia ja käytetään innovatiivisia välineitä. Strategia luo vahvaa lisäarvoa ja muokkaa koko eurooppalaista audiovisuaalialaa.

Luova Eurooppa -ohjelman Media-apurahat myönnetään Euroopan komission rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa julkaistavien kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella. Ehdotuspyyntöjä ei kuitenkaan ole jatkuvasti avoinna, vaan niillä on tietyt hakuajat. Edellä mainittuja avustuksia voi hakea vuosittain tai puolivuosittain. Ennakkotietoa avustuksista ja hakuajoista löytyy voimassa olevasta työohjelmasta.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

Liiketoiminnan osa-alueesta myönnettävää tukea voivat hakea mm. koulutusorganisaatiot, jakelijat ja myyntiedustajat, teknologiayritykset, tilausvideopalvelut, sisällönvälittäjät, näytteilleasettajat ja elokuva-alan markkinatoimijat. Lisätietoja on ehdotuspyynnössä.

Tagged in:  Luova Eurooppa