Skip to main content

Culture and Creativity

i-Portunus: liikkuvuutta taiteilijoille ja ammattilaisille

Taiteilijoiden liikkuvuusohjelma i-Portunus

i-Portunus on Euroopan komission rahoittama ohjelma, jolla tuetaan taiteilijoiden, luovan työn tekijöiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuutta.

Tukea kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi

i-Portunus-liikkuvuusohjelma on ”kulttuurialan Erasmus”. Ohjelma tuo yhteen kansainvälisiä taiteilijoita, luovan työn tekijöitä ja kulttuurialan ammattilaisia sekä tukee Luova Eurooppa -ohjelman osallistujamaiden välistä yhteistyötä.

Ohjelma tarjoaa rahoitusta yksityishenkilöiden lyhytaikaisten (7–60 päivää) ulkomaanmatkojen kustannuksiin. Tuen määrä on enimmillään 3 000 euroa. Hakemustyyppejä on kaksi. Tukea voivat hakea

  • taiteilijat tai kulttuurialan ammattilaiset
  • isännät tai isäntinä toimivat organisaatiot.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

Ohjelma on tarkoitettu

  • taiteilijoille, luovan työn tekijöille ja kulttuurialan ammattilaisille, jotka työskentelevät kulttuurialalla audiovisuaalialaa lukuun ottamatta
  • isäntinä toimiville organisaatioille, jotka toimivat kulttuurialalla audiovisuaalialaa lukuun ottamatta; hyvin perustelluissa tapauksissa myös vakiintuneen aseman saavuttaneet taiteilijat, mestarit tai tunnettujen kulttuuriammattien edustajat voivat toimia isäntinä.

Lisätietoa hakuprosessista

Lisätietoa hakuprosessista on i-Portunuksen verkkosivuilla. Taiteilijoiden kokemuksia i-Portunuksesta löytyy ohjelman verkkosivujen Tarinat-osiosta: i-Portunus-tarinat 2019 – i-Portunus.

Tagged in:  Luova Eurooppa