Skip to main content

Culture and Creativity

Malmö: telakoista kestävään asumiseen Varvsstaden-kaupunginosassa

Muutakin kuin rakennuksia: visioidaan henkilökohtaisesti mukavia ja yhteisöllisesti sitouttavia tiloja.

Maa:
Type of project :
Size of city/region:
redevelopment plans of Varvsstaden in Malmo, Sweden

Keskeisiä tietoja

Arkkitehtitoimistot: Varvsstaden AB 

Päärahoittaja: Varvsstaden AB 

Valmistumisvuosi: 2017 (jatkuu edelleen) 

Materiaalit: tiili, lasi, betoni, teräs ja teräslevy 

Pinta-ala: 180 000 m² 

Taustatietoja kaupungista/alueesta

Varvsstaden on entinen teollisuusalue Malmössä. Se sijaitsee sekä sataman että kaupunkikeskustan läheisyydessä. Aikaisemmin se oli kukoistava teollisuuskeskus, jossa oli telakoita ja teollisuuslaitoksia. Alue on vaikuttanut paljon kaupungin monikulttuuriseen ja tulevaisuuteen suuntautuvaan identiteettiin, osittain Kockumsin ansiosta. Kockums on merkittävä laivanrakennusyhtiö, joka aikoinaan toimi alueella. 

Varvsstaden oli suljettu yleisöltä lähes sadan vuoden ajan. Kaupungissa ymmärrettiin alueen kehittämismahdollisuudet ja tunnistettiin tarve luoda tiloja asukkaille, vierailijoille ja tuleviin toimintoihin, joten kaupunki päätti alueen perinpohjaisesta muodonmuutoksesta. 

Alueen kehittämisen suurin haaste johtuu kaksinaisesta tavoitteesta: Varvsstadenin teollisen perinnön suojelu ja samaan aikaan alueen muuttaminen nykyaikaiseksi, avoimeksi asuinalueeksi. Uudistamishanke on osoitus Malmön sitoumuksesta kunnioittaa menneisyyttään, samalla kun Varvsstadenille luodaan dynaaminen ja osallistava tulevaisuus. 

Ratkaisu

Varvsstaden muuttuu täydellisesti; siitä tulee elinvoimainen asuin- ja työssäkäyntialue. Aloitetta hallinnoi Varvsstaden AB. Yhtiö toimii sekä urakoitsijana että rakennuttajana ja valvoo 25 vuotta kestävää kehittämisjaksoa. Uudella kaupunkialueella on 2 500 kotia, 4 000 työpaikkaa, kouluja ja erilaisia viheralueita. Hankkeessa maisema muotoillaan uudelleen, mutta lisäksi se on innovatiiviseen kiertotalouteen perustuvan toimintamallin ensimmäinen toteuttaja. Siinä annetaan olemassa oleville rakennuksille uusi käyttötarkoitus ja rakennusmateriaalit käytetään uudelleen. Toimintamalli on kaupunkialueiden kehittämisen uusi standardi. 

Hankkeen tavoitteena on edistää sopusointua elämisen kahden eri muodon välillä: elämä rakennusten sisällä ja elämä rakennusten välissä. Tarkkaan harkitulla suunnittelulla varmistetaan, että asukkaat ja työntekijät voivat hyvin ympäristössä, joka tarjoaa sekä mukavia asuintiloja että dynaamisia yhteisiä alueita. 

Varvsstadenin teollinen luonne säilytetään, ja monia luonteenomaisia teollisia rakenteita suojellaan ja mukautetaan kaupan, kulttuurin ja koulutuslaitosten käyttöön. Kehittämistyössä noudatetaan kokonaisvaltaista ja kestävää kaupunkimallia. Monitoimitilat, julkiset alueet ja rakennusperintökohteiden suojelu yhdistetään, mistä on luvassa hyötyjä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. 

Kestävyyden etenemistä hankkeessa seurataan yksityiskohtaisesti, ja tulokset julkaistaan Varvsstaden AB:n verkkosivustolla. 

Hyvän laadun kriteerit (kokonaisuus, paikallisidentiteetti, monimuotoisuus, kauneus)

  • Hanketta ohjaava periaate on säilyttää Varvsstadenin ainutlaatuinen ilmapiiri niin, että vanha ja uusi arkkitehtuuri nivoutuvat arvokkaasti yhteen. Uudelleenrakentamisessa tulevat esiin monimuotoisuus, uteliaisuus ja ihmiskeskeinen lähestymistapa. 
  • Kehityshanke sisältää lukuisia vihreitä puistoja ja kilometrin mittaisen promenadin telakka-altaan laidalla. Viimeksi mainitusta on takuuvarmasti tulossa Malmöhön elämää sykkivä uusi kohtaamispaikka. Varvsstaden yhdistetään Malmön kaupunkirakenteeseen kolmella uudella siltayhteydellä jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja julkista liikennettä varten. 
  • Suuret teollisuushallit, joita ei säilytetä, puretaan, ja niiden materiaalit, kuten teräsrakenteet, levyt, ikkunat, tiilet, portaat ja valaisimet, varastoidaan paikalle tulevaa rakentamista varten. Tällainen ekotietoinen uudelleenkäyttö vähentää hiilipäästöjä ja materiaalikustannuksia, ja samalla se välittää uuteen arkkitehtuuriin ainutlaatuista historiatunnetta. Varvsstaden AB hallinnoi materiaaleja tehokkaasti varastoimalla ne rakennuspaikalle ja dokumentoimalla digitaalisesti materiaalitietokantaan materiaalit, arvion niiden kunnosta sekä niiden rakenneominaisuudet ja hiilijalanjäljet. Arkkitehtejä kannustetaan sisällyttämään nämä resurssit omiin suunnitelmiinsa varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on, että 80 prosenttia rakennuspaikan materiaaleista käytetään uudelleen ja kierrätetään, jolloin on mahdollista säästää 30 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä.  

Hallinto ja johtaminen

Varvsstaden AB valvoo hankkeiden toteutusta yhteistyössä Malmön kaupungin virkamiesten ja poliitikkojen kanssa. Alueen omistajuus ja Varvsstaden AB:n hallinto on jaettu kahden yksityisen investoijan/yhtiön välillä. Ne ovat Peab AB ja Fastighets AB Balder.  

Varvsstaden AB:lla on hankkeelle omistautunut aktiivinen tiimi, johon kuuluu viidestä kuuteen henkilöä. Kunnasta hankkeeseen sidotun henkilöstön määrä on vuosien mittaan vaihdellut. Kaavan kehittämisvaiheessa siihen on osallistunut suoraan tai välillisesti keskimäärin 20 työntekijää. Yksityiskohtaiseen suunnitteluvaiheeseen on osallistunut aktiivisesti kahdesta kolmeen työntekijää. 

Budjetti ja rahoitus

Julkisten tilojen, kuten siltojen, puistojen ja teiden, peruskorjauksen rahoittaa Malmön kaupunki, ja sen budjetti on noin puoli miljardia Ruotsin kruunua (43 085 118 euroa). 

Varvsstaden AB hallinnoi erikseen yksittäisiä liike- ja asuintiloja koskevien hankkeiden budjetteja. 

Siirrettävissä olevat ideat

Kaupungin vinkit:

  • Painotetaan rakenteiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä tapana vahvistaa rakennusperintöä sekä vähentää ilmastovaikutuksia. 
  • Asetetaan mitattavissa olevia hiilisäästöjä koskevat tavoitteet, ja huolehditaan siitä, että hankkeessa on alusta alkaen käytössä läpinäkyvä arviointi ja raportointi. 
  • Osallistetaan luovia yksilöitä, niin aloittelevia arkkitehtejä kuin varhaisvaiheessa tulleita asukkaita, jotka ovat sitoutuneita hankkeen tavoitteisiin ja haluavat käyttää omaa aikaansa ja energiaansa paikan kehittämiseen. 
  • Suhtaudutaan avoimesti innovatiivisiin tapoihin muuttaa aiemmin suljettujen teollisuusrakennusten käyttötarkoitusta ja ottaa niitä uudelleen käyttöön purkamisen vaihtoehtona. 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä Malmön kuntaan sähköpostitse.