Skip to main content

Culture and Creativity

Kirjat ja kustannusala

A woman relaxing on a sofa with a book

Kustannusala on yksi suurimmista kulttuuriteollisuuden aloista Euroopassa. Sen kokonaismarkkina-arvo on noin 36–38 miljardia euroa. Euroopan kustantajien liiton (Federation of European Publishers) vuonna 2018 laatiman raportin mukaan kirja-alan koko arvoketju (mukaan lukien kirjailijat, kirjakaupat, painotalot, suunnittelijat ym.) työllistää arviolta yli puoli miljoonaa ihmistä. Euroopan kirja-ala on äärettömän rikas ja monimuotoinen. Joka vuosi julkaistaan yli 500 000 teosta.

Monet eurooppalaiset kirjat eivät kuitenkaan ole eurooppalaisten lukijoiden saatavilla. Tärkeimpiä syitä ovat markkinoiden kielellinen ja maantieteellinen pirstaloituminen sekä englanninkielisen kirjallisuuden valta-asema: 80–90 prosenttia Euroopassa saatavilla olevasta käännöskirjallisuudesta on käännetty englannista. Monien Euroopan maiden kirjallisuutta käännetään vain harvoin muille kielille. Siksi eurooppalaisen kirjallisuuden rikkaus ja monimuotoisuus ei ole kaikkien eurooppalaisten lukijoiden saatavilla.

Kirja-ala on myös mukautunut hitaasti digitaaliseen muutokseen, ja kirjojen lukeminen vähenee tasaiseen tahtiin.

Koronaviruskriisi on vahvistanut näitä suuntauksia entisestään ja korostanut tarvetta tukea kirja-alan elpymistä ja kilpailukykyä.

Euroopan unioni tukee kirja-alaa erilaisilla jäljempänä esitellyillä välineillä ja politiikoilla, jotka liittyvät rahoitukseen, vuoropuheluun ja sääntelyyn.

Luova Eurooppa ‑ohjelman tuki kirja-alalle

Luova Eurooppa ‑ohjelman tärkein tavoite on lisätä kirjallisuuden levitystä Euroopassa, monipuolistaa eurooppalaisten kirjojen yleisöjä ja parantaa kustannusalan kilpailukykyä.

Tuki kirjallisuuden kääntämiselle

Luova Eurooppa ‑ohjelmasta annetaan yhteisrahoitusta kustantamoille erityisesti heikommin edustetuilla kielillä kirjoitettujen kirjojen kääntämiseen ja julkaisemiseen. Rahoitustuki kattaa 50 prosenttia käännöskuluista sekä levityksen ja markkinoinnin suuremmalle yleisölle. Useimmat kirjallisuuden markkinointitoimet (kirjailijavierailut, festivaalit ja luentatilaisuudet) järjestetään yhteistyössä kirjakauppojen, kirjastojen tai paikallista tai kansallista kirjallisuuden toimintaympäristöä vahvistavien kirjafestivaalien kanssa.

Ohjelman perustamisesta lähtien mukaan on valittu yli 320 eurooppalaisten kustantamojen hanketta, joissa on käännetty yli 2 700 kirjaa 41 kielestä eri puolilta Eurooppaa ja markkinoitu niitä. Kielten ja lajityyppien kirjo heijastaa täysin eurooppalaisen kirjallisuuden kieliä ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Teosten markkinointia koskeva yhteistyö ja verkostot

Kirjallisuuden kääntämisen lisäksi ohjelmasta yhteisrahoitetaan monenlaisia yhteistyö- ja verkostohankkeita. Seuraavat menneet tai käynnissä olevat hankkeet osoittavat, millä tavoin Luova Eurooppa ‑ohjelmalla tuetaan kirja-alaa läpi koko arvoketjun aina kirjailijasta lukijaan.

 • Kykyjen kehittäminen: CELA-hankkeessa (Connecting Emerging Literary Artists) annetaan koulutusta 30 uudelle ja lupaavalle kirjailijalle, 80 uudelle kääntäjälle ja kuudelle uudelle kirja-alan ammattilaiselle ja luodaan yhteyksiä heidän välilleen. Hankkeella tarjotaan uusia mahdollisuuksia pienillä kielillä kirjoitetulle kirjallisuudelle ja edistetään muutosta.
 • Markkinointi ja levitys verkossa: Europe comics on yleiseurooppalainen digitaalinen hanke, jossa on mukana 13 eurooppalaista sarjakuvakustantamoa kahdeksasta Euroopan maasta. Hankkeessa tuetaan eurooppalaisen sarjakuvan ja sarjakuvaromaanien edistämistä ja kehittämistä seuraavilla toimilla:
  • luodaan yhteinen digitaalinen luettelo
  • järjestetään kirjailijoiden kiertueita ja tapahtumia eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa
  • perustetaan sarjakuvien lukijoille ja alan ammattilaisille tarkoitettu verkkosivusto. 
 • Runouden edistäminen: Vuonna 2017 perustettu Versopolis-verkosto on kasvanut vuosien mittaan niin paljon, että siihen kuuluu jo 23 eurooppalaista runo- ja kirjallisuusfestivaalia. Ne ovat markkinoineet yhdessä yli kahtasataa runoilijaa, jotka kirjoittavat yhteensä 32 eurooppalaisella kielellä, ja yli 1 800 näiden runoilijoiden runoa on julkaistu verkoston verkkosivustolla.
 • Yritysten verkostoituminen: Euroopan kirjamessujen ALDUS-verkosto on kansainvälinen verkosto, johon kuuluvat maailman suurimmat kirjamessut (Frankfurt ja Bologna), useita kansallisia kirjamessuja ja kustannusalan järjestöjä. Sen perimmäisenä tavoitteena on vahvistaa nopeasti muuttuvan Euroopan kustannusalan ammattimaisuutta.
 • Yleisöjen osallistaminen: SILO-hankkeen (Socially Inclusive Literature Operations) tavoitteena on saada ulkomainen eurooppalainen kirjallisuus kaikkien saataville. Hankkeessa organisaatiot seitsemästä maasta toimivat suoraan kansalaisten kanssa. Ne ottavat pakolaisia, sairaalahoidossa olevia potilaita, nuoria aikuisia, vankeja, toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita ja ikäihmisiä mukaan viemään kirjallisuutta laitakaupunkien kaduille, sairaaloihin ja minne tahansa muualle, missä kaivataan hyviä tarinoita.
 • Lukeminen ja koulutus: READ ON ‑hankkeen (Reading for Enjoyment, Achievement and Development of Young People) tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta kirjallisuuteen ja yhdistää lukemisen ilo digitaalisten taitojen käyttämiseen. Kuuden maan kumppanuudesta koostuvassa hankkeessa järjestetään tapahtumia kouluissa, nuorten festivaaleilla, baareissa ja muissa rennoissa paikoissa ja tarjotaan verkkopohjaisia ratkaisuja, joiden avulla nuoret voivat tutustua kirjoihin. Nopeasti muuttuva digitaalinen yhteiskunta ei ole vihollinen vaan mahdollisuus kehittää edelleen nuorten lukutaitoa, jota he tarvitsevat menestyäkseen myöhemmin opinnoissaan, työssään ja sosiaalisessa elämässään.

Mitä seuraavassa Luova Eurooppa ‑ohjelmassa (2021–2027) on odotettavissa?

Euroopan komissio on päättänyt antaa lisää tukea kirja-alalle seuraavan Luova Eurooppa ‑ohjelman puitteissa. Kirjojen kääntämiselle ja markkinoinnille myönnetään lisää rahoitusta, ja koulutuksen, ammatillistamisen ja verkostoitumisen lisäämiseen kirja-alalla annetaan alakohtaista tukea.

Euroopan unionin kirjallisuuspalkinto

Euroopan unionin kirjallisuuspalkinnon avulla nostetaan esiin Euroopan nykykirjallisuuden (fiktion) luovuutta ja monimuotoisuutta. Sen tarkoituksena on edistää kirjallisuuden levittämistä Euroopassa ja kannustaa ihmisiä tutustumaan muuhunkin kuin oman maansa kirjallisuuteen.

Kilpailun järjestävät Euroopan kirjailijajärjestöjen liiton (European Writers’ Council), Euroopan kustantajien liiton (Federation of European Publishers) sekä eurooppalaisen ja kansainvälisen kirjakauppaliiton (European and International Booksellers Federation) muodostama yhteenliittymä Luova Eurooppa ‑ohjelman tuella. Vuodesta 2008 asti myönnetyn palkinnon ansiosta 135 uutta ja lupaavaa kirjailijaa 41 Euroopan maasta on päässyt uusille markkinoille, kun heidän teoksiaan on käännetty monille kielille.

Vuoropuhelu ja yhteistyö jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa

Komissio käy jatkuvaa vuoropuhelua kirja-alan kanssa, ja se on perustanut äskettäin monikielisyyttä ja kääntämistä käsittelevän avoimen koordinointimenetelmän työryhmän, jonka tavoitteena on antaa suosituksia teosten levittämiseen Euroopassa ja kirjallisuuden kääntämisen vahvistamiseen.

Related resources

The European Union Prize for Literature

This prize puts a spotlight on the wealth of creativity and diversity of Europe’s contemporary literature, particularly in the field of fiction. In this way, it promotes the circulation of literature within Europe and to encourages greater interest in non-national literary works.

The prize is organised by the Federation of European Publishers and the European and International Booksellers Federation, with the support of Creative Europe. Thanks to this prize and since its first edition in 2008, 135 emerging authors from 41 European countries have reached new markets as their works have been translated into several languages.

European Union Prize for Literature

Day of European Authors

The Day of European Authors is a new initiative of the European Commission to connect younger generations with book reading and to help them discover the diversity of European literature. The Day is also an opportunity to emphasise the importance of all the programmes and initiatives already running in individual EU countries to promote reading. The first edition of the Day of European Authors took place on 27 March 2023.

Day of European Authors

Dialogue and cooperation with EU member states and stakeholders

The Commission is in constant dialogue with the sector through, for instance, Open Method of Coordination (OMC) groups bringing together representatives and policymakers form EU members state and practitioners from the book value chain.

OMC report on translation and multilingualism - Translators on the cover report

The EU Expert Group on Multilingualism and Translation published its "Translators on the Cover" report in February 2022 on the role of translators for the cultural and creative sectors and the circulation of books in Europe.

The report proposes recommendations to improve translators’ working conditions and professional developments.

It also includes recommendations on how EU and member states’ public institutions can work together to stimulate the translation and the promotion of European books. The focus of the report is on literary translation, but the expert group gives also key recommendations for the audiovisual and theatre translation sectors.

Future OMC group on libraries

Libraries play a key role in Europe’s democratic, social, cultural, and educational landscape at all levels. The recently adopted EU Work plan for culture 2023-26 endorsed by the culture ministers provides for the establishment of a new OMC group on public libraries to be launched in 2024.

The group will explore the future of public libraries and in particular how to strengthen the multiple roles of libraries as gateways to and transmitters of cultural works, skills and European values.