Skip to main content

Culture and Creativity

Hyväntekeväisyyssiirtokunnat (Belgia ja Alankomaat)

Hyväntekeväisyyssiirtokunnat (Koloniën van Weldadigheid) muodostavat kansainvälisen kokonaisuuden, johon sisältyy seitsemän kohdetta Belgiassa ja Alankomaissa. Siirtokunnat perustettiin 1800-luvulla, ja niiden tavoitteena oli vähentää köyhyyttä sosiaalisen työllisyyden avulla uusilla asutusalueilla, joissa harjoitettiin maataloutta. Siirtokunnat perustettiin yhteiskunnallisena kokeiluna silloisessa Alankomaiden kuningaskunnassa, jonka rajat oli määritelty Wienin kongressissa. Eurooppa oli tuolloin äärimmäisen köyhtynyt. Siirtokunnat perustettiin joko ”vapaiksi” eli perheille, jotka saivat mahdollisuuden hoitaa pientiloja, tai ”ei-vapaiksi” eli suuriksi kollektiivisiksi irtolaisille ja orvoille tarkoitetuiksi rakenteiksi. Niiden alkuperäinen toiminta on sittemmin lopetettu.

Hyväntekeväisyyssiirtokunnat olivat uudenlaisen julkisen ja yksityisen sektorin toimintatavan edelläkävijöitä. Ne perustuivat karussa maassa harjoitettavaan maatalouteen tehtyihin investointeihin sekä koulutuksen ja työllisyyden tarjontaan ja rauhan ja järjestyksen säilyttämiseen yhteiskunnassa, mutta toisaalta myös ”virheellisiin oletuksiin ihmisten ja maan käyttökelpoisuudesta ja tuottavuudesta”. Niiden 175-vuotinen historia kertoo eurooppalaisen ajattelun pitkästä kehityksestä, kun yhteiskunnasta syrjäytyneet ihmiset, joiden oikeuksia ei juurikaan tunnustettu, nähdään nyt yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä, kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on nyt kirjattu.