Skip to main content

Culture and Creativity

Szentendren elävä perintö (Unkari)

Szentendren kaupungin historia yltää roomalaisaikaan, mutta kaupungin nykyiseen olemukseen ovat vaikuttaneet pääasiallisesti serbipakolaiset 1600-luvulta lähtien. Kaupungin luonnetta ovat muokanneet rajat ylittävät poliittiset ja kulttuuriyhteydet. Kaupungissa on tapahtunut kulttuurivetoista kaupunkikehitystä, jossa kulttuuriperinnöllä on ollut merkittävä vaikutus ja jonka ansiosta kaupunki on voinut toimia siltana Euroopan eri kulttuurialueiden, niin idän ja lännen, Balkanin ja Karpaattien altaan kun katolisen ja ortodoksisen kristillisyyden välillä. Budapestin läheisyys on ollut kaupungille jatkuva haaste.

Szentendrelle ovat luonteenomaista sen rajat ylittävästä sijainnista johtuva monietninen ja uskonnollinen suvaitsevaisuus sekä kaupungin joustavuus ja luovuus aina 1600-luvun lopulta lähtien. Tonavan tarjoamat yhteydet yhdessä unkarilaisen ja serbialaisen väestön ja muiden kulttuurien laajan rinnakkaiselon kanssa ovat luoneet rauhanomaisen elinsijan, jonne erilaiset ihmiset ovat voineet asettua ja jossa on voitu hedelmällisesti vaihtaa ajatuksia ja näkemyksiä. Tämä on muovannut ainutlaatuisen arkkitehtonisen rakenteen. Idän ja lännen kulttuurien sekoittuminen paikassa, jossa totalitaaristen hallintojen aikana on vallinnut merkittävä taiteellinen vapaus, on leimannut kaupungin henkeä ja luonut elävän perinnön, jonka voi edelleen aistia.