Skip to main content

Culture and Creativity

Kulttuuriperintö

Euroopan kulttuuriperintö muodostuu monimuotoista ihmisen toiminnan ilmentymistä ja luovan työn tuloksista, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle. Siihen kuuluvat muun muassa luonnonkohteet, rakennukset, arkeologiset kohteet, museot, muistomerkit, taideteokset, historialliset monumentit, kirjallisuus, musiikki, audiovisuaaliset teokset sekä tietämys, tavat ja perinteet.

Vaikka tämän alan politiikka on ensisijaisesti EU-maiden ja niiden alue- ja paikallisviranomaisten vastuulla, EU pyrkii osaltaan suojelemaan ja tukemaan Euroopan kulttuuriperintöä useiden aloitteiden ja ohjelmien avulla.

Kulttuuriperintöön liittyviä EU:n toimia ja ohjelmia esitellään seuraavilla sivuilla: