Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Luova innovointikokeilu ‑toimella (Creative Innovation Lab) kannustetaan kulttuurialan ja luovien alojen toimijoita suunnittelemaan ja testaamaan innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, joilla voisi olla pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia useille eri kulttuuri- ja luoville aloille.

Toimella autetaan luomaan innovatiivisia ratkaisuja (esim. työkaluja, malleja ja menetelmiä), joita voi hyödyntää audiovisuaalisella alalla ja sen lisäksi vähintään yhdellä muulla luovalla alalla tai kulttuurialalla. Ratkaisujen tulisi olla helposti toisinnettavia ja niillä tulisi olla markkinapotentiaalia.

Hankkeen ei tarvitse olla välittömästi hyödynnettävissä audiovisuaalisella alalla, mutta kuitenkin helposti toisinnettavissa.

Tämän vuoden ehdotuspyyntöjä varten on otettu käyttöön temaattinen lähestymistapa varmistamaan sellaisten hankkeiden palkitseminen, joissa otetaan huomioon Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteet.

Luovan innovointikokeilun ensimmäisen vuoden aikana keskitytään erityisesti kahteen teemaan: kulttuuri- ja luovien alojen yleiseen viherryttämiseen sekä innovatiivisiin koulutusvälineisiin, joilla pystytään pureutumaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin, kuten esimerkiksi disinformaatioon.

Total budget
2,44 miljardia euroa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Tutustu ehdotuspyyntöihin
Who can apply
Ehdotuksen esittäjän tulee olla vähintään kolmen rekisteröidyn organisaation yhteenliittymä, jonka osapuolten tulee olla sijoittautunut ainakin kahteen eri Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvaan maahan.
Yhteenliittymän organisaatioilla tulisi olla kattavaa asiantuntemusta monelta eri kulttuuri- ja luovalta alalta, mukaan lukien audiovisuaalialalta.
Organisaatiot (yksityiset yritykset, voittoa tavoittelemattomat järjestöt, yhdistykset, hyväntekeväisyysjärjestöt, säätiöt, kunnat/kaupungit/julkiset viranomaiset, yliopistot, oppilaitokset, tutkimuslaitokset jne.), jotka ovat sijoittautuneet johonkin Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvaan maahan ja ovat näiden maiden kansalaisten omistuksessa suoraan tai enemmistöosakkuuden kautta.
Jos yritys on julkisesti noteerattu, sen kansallisuuden määrittämisessä otetaan huomioon arvopaperipörssin sijainti.
No. of partners needed
Vähintään kolme
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ehdotuspyynnöt
Total initiative budget
Luovan innovointikokeilun ehdotuspyyntöjen määrärahat vuonna 2021: 6,3 miljoonaa euroa
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
9