Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) temaattisilla ohjelmilla tuetaan toimia, jotka liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon maailmanlaajuisesti. Painopisteaiheita ovat mm. ihmisoikeudet ja demokratia, kansalaisyhteiskunta, vakaus ja rauha sekä maailmanlaajuiset haasteet, kuten terveys, koulutus, naiset ja lapset, työ, sosiaalinen suojelu, kulttuuri, muuttoliike ja ilmastonmuutos.

Total budget
79,5 miljardia euroa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Tutustu ehdotuspyyntöihin
Who can apply
Tukikelpoisuuskriteerit vaihtelevat toiminnon mukaan.
No. of partners needed
Lisätietoja rahoitusoppaassa
Type of support
How to access
Vaihtelee ohjelman ja toiminnon mukaan
Total initiative budget
6,36 miljardia euroa
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
4