Skip to main content

Culture and Creativity

Horisontti Eurooppa -ohjelman Euroopan innovaatioekosysteemit (EIE) -työohjelman tavoitteena on luoda verkottuneempia, osallistavampia ja tehokkaampia innovaatioekosysteemejä ja tukea yritysten laajentumista Euroopan uuden kulttuuriohjelman mukaisesti.

Innovaatioekosysteemit

  • tuovat yhteen innovointiin pyrkivät ihmiset tai organisaatiot ja
  • kattavat niin resurssit (esim. rahastot, välineet ja tilat), organisaatiot (esim. korkeakoulut, tutkimuslaitokset, teknologiaorganisaatiot, yritykset, pääomasijoittajat ja rahoituksen välittäjät), sijoittajat kuin poliittiset päättäjätkin.


Euroopan innovaatioekosysteemien tukemat toimet täydentävät Euroopan innovaationeuvoston (EIC) ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) toimia, Horisontti Eurooppa -puiteohjelman alaisia toimia, kansallisia, alueellisia ja paikallisia aloitteita sekä yksityisen ja kolmannen sektorin aloitteita.

Total budget
95,5 miljardia euroa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Tutustu ehdotuspyyntöihin
Who can apply
Hakijan on oltava sijoittautunut
• Euroopan unionin jäsenmaahan, mukaan lukien niiden syrjäisimmät alueet
• jäsenvaltioihin sidoksissa oleviin merentakaisiin maihin tai alueisiin
• hakukelpoiseen EU:n ulkopuoliseen maahan (Horisontti Eurooppa -ohjelmaan assosioituneeseen maahan).
No. of partners needed
Vähintään 3
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ehdotuspyynnöt
Total initiative budget
Ei sovelleta
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
7
Need count
4