Skip to main content

Culture and Creativity

I-Portunus: soghluaisteacht le haghaidh ealaíontóirí agus gairmithe

Scéim soghluaisteachta i-Portunus d’ealaíontóirí

Is scéim é I-Portunus atá maoinithe ag an gCoimisiún Eorpach. Tacaíonn an scéim le soghluaisteacht ealaíontóirí, cruthaitheoirí agus gairmithe i réimse an chultúir.

Tacú leis an gcomhar idirnáisiúnta

In earnáil an chultúir, tá scéim soghluaisteachta i-Portunus ar nós an chláir ‘Erasmus’ atá ann do mhic léinn. Déanann sé ealaíontóirí, cruthaitheoirí agus gairmithe i réimse an chultúir i dtíortha éagsúla a nascadh le chéile agus tacaíonn sé leis an gcomhar idirnáisiúnta i measc na dtíortha ar fad atá rannpháirteach sa chlár Eoraip na Cruthaitheachta.

Cuireann an scéim maoiniú ar fáil do dhaoine chun dul thar lear ar feadh tréimhsí gearra (7-60 lá). Is é €3,000 an t-uasmhéid atá ar an maoiniú sin agus tá dhá chineál iarratais ann, ag brath ar cé thú féin:

  • Ealaíontóir nó gairmí aonair i réimse an chultúir
  • Óstach nó eagraíocht óstach

Incháilitheacht le haghaidh maoiniúcháin

Is féidir leis na grúpaí seo a leanas cur isteach ar an scéim:

  • ealaíontóirí, cruthaitheoirí agus gairmithe i réimse an chultúir, ar daoine iad a oibríonn in aon earnáil a bhaineann leis an gcultúr seachas an earnáil chlosamhairc
  • eagraíochtaí óstacha a oibríonn in aon earnáil a bhaineann leis an gcultúr seachas an earnáil chlosamhairc. I gcásanna a bhfuil údar maith leo, d’fhéadfadh ealaíontóirí seanbhunaithe a bheith ina n-óstaigh, mar aon le máistrí nó gairmithe iomráiteacha i réimse an chultúir.

Tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais

Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais ar shuíomh gréasáin i-Portunus. Is féidir léamh faoin taithí pearsanta a bhí ag ealaíontóirí le i-Portunus i rannán na scéalta: Scéalta i-Portunus 2019 – i-Portunus.

Tagged in:  Eoraip na Cruthaitheachta