Skip to main content

Culture and Creativity

Láithreáin Oidhreachta Ceoil Leipzig, an Ghearmáin

Is sraith naoi láithreán in Leipzig iad Láithreáin Oidhreachta Ceoil Leipzig ag a léirítear gnéithe éagsúla de stair cheoil na cathrach, eaglaisí agus institiúidí oideachais, ensemble agus cumadóirí aonair ina measc. Cuireann siad an raon gníomhaíochtaí ceoil a bhí ar siúl in Leipzig ón tríú haois déag ar taispeáint. 

Léiríonn an láithreán seo an leanúnachas dinimiciúil a bhaineann le traidisiún sonrach Eorpach i gceol agus i rannpháirtíocht saoránach.

Tá tuilleadh eolais faoi roghnú an láithreáin le fáil i dtuarascáil an phainéil.